Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Ammatillinen kasvu 2
     
             
                                       
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
             
                                       
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                       
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
     
             
                                       
Ensiapu 2
     
             
                                       
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
             
                                       
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                                       
Hoitotyön toiminnot 4
     
             
                                       
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
     
             
                                       
Ravitsemuksen perusteet 1.5
     
             
                                       
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5
       
               
                                 
Sisätaudit ja neurologia 2
       
               
                                 
Hoitotyön tiedonhallinta 3
       
               
                                 
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3
       
               
                                 
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2
       
               
                                 
Svenska för hälsovård 1 3
       
               
                                 
Anatomia ja fysiologia 2
       
               
                                 
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
       
                   
                             
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
       
                   
                             
Lääke- ja nestehoito 1.5  
       
                   
                             
Farmakologia 1.5  
       
                   
                             
Svenska för hälsovård 2 2  
       
                   
                             
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                             
Ammatillinen kasvu 2  
       
                   
                             
Suomen kieli 1  
         
                     
                       
Leadership and Development in Social and Health Care 5  
         
                     
                       
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                     
                       
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                       
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                       
Psykiatria 1  
         
                     
                       
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3  
         
                     
                       
English for Nursing 1 3  
         
                     
                       
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
         
                         
                 
English for Nursing 2 2    
         
                         
                 
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5    
           
                             
             
Ammatillinen kasvu 1    
           
                             
             
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen 10      
           
                                 
     
Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen menetelmät 5      
           
                                 
     
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 5      
           
                                 
     
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö 5      
             
                                     
 
Kehittämistyö 5      
             
                                     
 
Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen 5      
             
                                     
 
HARJOITTELU
                                                                   
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
                   
                             
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
     
             
                                       
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9
       
               
                                 
Ergonomia 1
       
               
                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                     
                       
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
         
                         
                 
Perhehoitotyön harjoittelu 10    
           
                             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 10      
           
                                 
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 15      
             
                                     
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                         
                 
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                         
                 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
         
                         
                 
606045603030303030.514.530301515101010151510101010.210.210.27.37.3010101015150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 15                                                                    
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                                   
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                                    
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                                    
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                    
Palliatiivinen hoito
()
                                                                   
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                    
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                    
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                    
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                                   
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                    
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                    
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                   
0000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606045603030303030.514.530301515101010151510101010.210.210.27.37.3010101015150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!