Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                          
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                         
Ammatillinen kasvu 2
       
             
                                         
Tieto- ja viestintäteknologia 2
       
             
                                         
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
       
             
                                         
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
       
             
                                         
Ensiapu 2
       
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
       
             
                                         
Lääkehoidon perusteet 3
       
             
                                         
Hoitotyön toiminnot 4
       
             
                                         
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
       
             
                                         
Ravitsemuksen perusteet 1.5
       
             
                                         
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5  
       
                 
                                   
Sisätaudit ja neurologia 2  
       
                 
                                   
Hoitotyön tiedonhallinta 3  
       
                 
                                   
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3  
       
                 
                                   
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
       
                 
                                   
Svenska för hälsovård 1 3  
       
                 
                                   
Anatomia ja fysiologia 2  
       
                 
                                   
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
         
                     
                             
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
         
                     
                             
Lääke- ja nestehoito 1.5  
         
                     
                             
Farmakologia 1.5  
         
                     
                             
Svenska för hälsovård 2 2  
         
                     
                             
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
         
                     
                             
Ammatillinen kasvu 2  
         
                     
                             
Suomen kieli 1    
         
                         
                       
Leadership and Development in Social and Health Care 5    
         
                         
                       
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3    
         
                         
                       
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2    
         
                         
                       
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2    
         
                         
                       
Psykiatria 1    
         
                         
                       
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3    
         
                         
                       
English for Nursing 1 3    
         
                         
                       
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
           
                             
                 
English for Nursing 2 2    
           
                             
                 
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5      
           
                                 
           
Ammatillinen kasvu 1      
           
                                 
           
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen 10      
             
                                     
     
Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen menetelmät 5      
             
                                     
     
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 5      
             
                                     
     
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö 5        
             
                                         
Kehittämistyö 5        
             
                                         
Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen 5        
             
                                         
HARJOITTELU
                                                                         
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
         
                     
                             
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
       
             
                                         
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9  
       
                 
                                   
Ergonomia 1  
       
                 
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
         
                         
                       
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
           
                             
                 
Perhehoitotyön harjoittelu 10      
           
                                 
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 10      
             
                                     
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 15        
             
                                         
OPINNÄYTETYÖ
                                                                         
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
           
                             
                 
306060.544.5303030303030.514.5303010101010101010101010101010.210.210.24.84.84.8101010101010
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 15                                                                          
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                                         
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                                          
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                                          
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                          
Palliatiivinen hoito
()
                                                                         
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                          
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                          
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                          
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                                         
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                          
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                          
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                         
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306060.544.5303030303030.514.5303010101010101010101010101010.210.210.24.84.84.8101010101010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!