Opetussuunnitelmat

Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                          
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                         
Hoitotyön perusosaaminen 5
       
             
                                           
Anatomia ja fysiologia I 3
       
             
                                           
Ammatillinen kasvu I 2
       
             
                                           
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
       
             
                                           
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
       
             
                                           
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
       
             
                                           
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
       
             
                                           
English at Work 2
       
             
                                           
Pitkäaikaissairaanhoito 5  
       
                   
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2  
       
                   
                                   
Lääke- ja nestehoito 1  
       
                   
                                   
Potilasturvallisuus 4  
       
                   
                                   
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2  
       
                   
                                   
Svenska i arbetslivet 2  
       
                   
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoito 5  
         
                     
                               
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito 5  
         
                     
                               
Ammatillinen kasvu II 1  
         
                     
                               
Svenska för hälsovård 3  
         
                     
                               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5    
         
                           
                       
Kirurginen hoito 5    
         
                           
                       
Syventävä lääke- ja nestehoito 1    
         
                           
                       
Suullinen viestintä 2    
         
                           
                       
English for Nursing 3    
         
                           
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
                     
                               
Lasten, nuorten ja perheiden hoito 5    
           
                             
                   
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
           
                             
                   
Ammatillinen kasvu III 1    
           
                             
                   
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
           
                             
                   
Syventävä potilasturvallisuus 2      
           
                                   
           
Ammatillinen kasvu IV 1      
             
                                     
       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5      
             
                                     
       
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja imetysohjaajakoulutus 4      
             
                                     
       
Lapsen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 8      
             
                                     
       
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 3      
             
                                     
       
Työikäisen ja ikääntyneen väestön terveydenhoitajatyö 5        
             
                                           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 5        
             
                                           
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5        
             
                                           
HARJOITTELU
                                                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 4
       
             
                                           
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6  
       
                   
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu 8  
       
                   
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7  
         
                     
                               
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu 7  
         
                     
                               
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu 6    
         
                           
                       
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8    
         
                           
                       
Perhehoitotyön harjoittelu 7    
           
                             
                   
Kehittämisosaamisen harjoittelu 7      
           
                                   
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu I 10      
             
                                     
       
Terveydenhoitajatyön harjoittelu II 15        
             
                                           
OPINNÄYTETYÖ
                                                                         
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
                   
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                             
                   
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                   
           
28616145302830313031143130141400151515.515.500151515.515.5007715.515.5001515
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 15        
             
                                         
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
                                                                         
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                          
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                          
Palliatiivinen hoito
()
                                                                         
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                          
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                          
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                          
Akuuttihoitotyö
()
                                                                         
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet 5                                                                          
Potilaiden akuuttihoito 5                                                                          
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                          
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                         
000015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 28616145302830313031143130141400151515.515.500151515.515.5007715.515.5001515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!