Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), päivä

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu I 2
     
           
                               
Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet 3
     
             
                                   
Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan 4
     
             
                                   
Ensiapu 1
     
             
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
             
                                   
English at Work 2
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
             
                                   
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
       
               
                               
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 4
       
               
                               
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät 4
       
                 
                               
Sosiaalipedagogiikka 3
       
               
                               
Sosiaalilainsäädäntö 4
       
               
                               
Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön 5
       
               
                               
Svenska i arbetslivet 2
       
               
                                 
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2
       
               
                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                     
                       
Suullinen viestintä 2  
       
                     
                       
Ammatillinen kasvu II 1  
       
                     
                       
Svenska för socialbranschen 3  
       
                     
                       
Asiakastyön menetelmät 5  
       
                     
                       
Sosiaalinen kuntoutus 3  
       
                     
                       
Näkökulmia varhaiskasvatukseen 3  
       
                     
                         
Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 5  
       
                     
                       
Sosiaalialan asiakastyön prosessi 5  
       
                     
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5  
         
                       
                   
Yhteisötyö 2  
         
                         
                   
Ryhmätoiminta sosionomin työssä 4  
         
                       
                   
Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 3  
         
                       
                   
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                             
           
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                             
           
Projekti- ja yhteisökehittäminen 7    
         
                             
           
Intensiivinen palveluohjaus 2  
         
                         
                   
English for Social Services 3  
         
                         
                   
Sosiaalialan syventävät opinnot 5    
           
                               
       
Ammatillinen kasvu III 2    
           
                               
       
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen 3    
           
                               
       
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 5
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6
       
               
                               
Asiakastyön harjoittelu 11  
         
                       
                   
Ryhmäohjausharjoittelu 5    
         
                             
           
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                             
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
           
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                               
       
60604515263430303015150131317170016.513.511.518.50015157.57.50555
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Varhaiskasvatus
()
                                                               
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                                
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5                                                                
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5                                                                
Lastensuojelu
()
                                                               
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                                
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                                
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                                
Lähisuhdeväkivalta 2                                                                
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                               
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                               
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3                                                                
English Refresher 3                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5                                                                
Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2                                                                
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60604515263430303015150131317170016.513.511.518.50015157.57.50555

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!