Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
English for Social Services 1 3
     
           
                                   
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                   
Johdanto luoviin menetelmiin 3
     
           
                                   
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5
     
           
                                   
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1
     
           
                                   
Kehittyvä ja oppiva ihminen 5
       
             
                               
Sosiologian perusteet 3
     
           
                                   
Yhteiskuntafilosofia ja ammattietiikka 3
       
             
                               
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                   
Svenska för socialbranschen 1 3
       
             
                               
Luovat menetelmät sosiaalialalla 3
       
             
                               
Sosiaalilainsäädäntö 4
       
             
                               
Sosiaalipolitiikka 3
       
             
                               
Johdanto varhaiskasvatukseen 3
       
             
                               
Sosiaalipedagogisen työn perusteet 3
       
             
                               
Asiakastyön perusteet 5
       
             
                               
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
       
                   
                       
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                     
                   
Asiakastyön prosessi 5  
       
                   
                       
Lääkehoito 2  
       
                   
                       
Ensiapu 1  
       
                   
                       
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 1 2  
       
                   
                       
Kommunikoinnin ja kuntoutumisen tukeminen 5  
       
                   
                       
Voimavaralähtöinen asiakastyö 7  
       
                   
                       
Svenska för socialbranschen 2 2  
       
                   
                       
Ryhmäohjaus 2  
         
                     
                   
Kasvatus 2  
         
                     
                   
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 2 2  
         
                     
                   
Ammatillinen kasvu 2 2  
         
                     
                   
Opinnäytetyön menetelmällinen tuki 2      
           
                                 
 
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1      
           
                                 
 
Sosiaalialan syventävät opinnot 6      
           
                                 
 
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                                 
 
Leadership and Development in Social Services and Health Care 5    
         
                           
           
English for Social Services 2 2    
         
                           
           
Civil Society and Participation 2    
         
                           
           
Sosiokulttuurinen innostaminen 2      
           
                                 
 
Taide yhteisössä 3      
           
                                 
 
HARJOITTELU
                                                             
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7
     
           
                                   
Yksilöasiakasharjoittelu 4  
       
                 
                       
Asiakastyön harjoittelu 11  
         
                     
                   
Asiakastyön kehittäminen -harjoittelu 4  
         
                     
                   
Ryhmäohjausharjoittelu 6    
         
                           
           
Syventävä harjoittelu 15    
           
                             
       
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                               
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                             
 
 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
         
                             
 
 
606038.321.7283230301523.321.71414161601.314.314.31515007.57.57.515.8010.810.80
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                             
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                              
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                             
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                              
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                              
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                              
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                             
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                              
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                              
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
                                                             
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                              
Lastensuojelu
()
                                                             
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                              
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                              
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                              
Varhaiskasvatus
()
                                                             
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                              
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5                                                              
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5                                                              
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                             
0000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606038.321.7283230