Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                            
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                           
English for Social Services 1 3
     
           
                                 
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                 
Johdanto luoviin menetelmiin 3
     
           
                                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 5
     
           
                                 
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1
     
           
                                 
Kehittyvä ja oppiva ihminen 5
     
           
                                 
Sosiologian perusteet 3
     
           
                                 
Yhteiskuntafilosofia ja ammattietiikka 3
       
             
                           
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                 
Svenska för socialbranschen 1 3
       
             
                           
Luovat menetelmät sosiaalialalla 3
       
             
                           
Sosiaalilainsäädäntö 4
       
             
                           
Sosiaalipolitiikka 3
       
             
                           
Johdanto varhaiskasvatukseen 3
       
             
                           
Sosiaalipedagogisen työn perusteet 3
       
             
                           
Asiakastyön perusteet 5
       
             
                           
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
       
                 
                       
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                   
                 
Asiakastyön prosessi 5  
       
                 
                       
Lääkehoito 2  
       
                 
                       
Ensiapu 1  
       
                 
                       
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 1 2  
       
                 
                       
Kommunikoinnin ja kuntoutumisen tukeminen 5  
       
                 
                       
Voimavaralähtöinen asiakastyö 7  
       
                 
                       
Svenska för socialbranschen 2 2  
       
                 
                       
Ryhmäohjaus 2  
         
                   
                 
Kasvatus 2  
         
                   
                 
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 2 2  
         
                   
                 
Ammatillinen kasvu 2 2  
         
                   
                 
Opinnäytetyön menetelmällinen tuki 2      
           
                               
 
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1      
           
                               
 
Sosiaalialan syventävät opinnot 6      
           
                               
 
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                               
 
Leadership and Development in Social Services and Health Care 5    
         
                       
           
English for Social Services 2 2    
         
                       
           
Civil Society and Participation 2    
         
                       
           
Sosiokulttuurinen innostaminen 2      
           
                               
 
Taide yhteisössä 3      
           
                               
 
HARJOITTELU
                                                           
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7
     
           
                                 
Yksilöasiakasharjoittelu 4  
       
                 
                       
Asiakastyön harjoittelu 11  
         
                   
                 
Asiakastyön kehittäminen -harjoittelu 4  
         
                   
                 
Ryhmäohjausharjoittelu 6    
         
                       
           
Syventävä harjoittelu 15    
           
                           
       
OPINNÄYTETYÖ
                                                           
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                               
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                               
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                               
 
606035253327303015202516.516.599915151010105557.57.5512.512.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                            
International Studies 1
()
                                                           
International Studies 2
()
                                                           
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                           
Svensk klinik 3                                                            
English Refresher 3                                                            
Perusmatematiikka 3                                                            
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                            
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                            
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                           
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                           
Espanjan perusteet 5                                                            
Espanjan jatko 5                                                            
Työelämän espanja 5                                                            
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                           
Ranskan perusteet 5                                                            
Ranskan jatko 5                                                            
Työelämän ranska 5                                                            
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                           
Saksan perusteet 5                                                            
Saksan jatko 5                                                            
Työelämän saksa 5                                                            
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                           
Venäjän perusteet 5                                                            
Venäjän jatko 5                                                            
Työelämän venäjä 5                                                            
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                           
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                            
Epic Challenge -Development case 10                                                            
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                           
Introduction to Russia 5                                                            
Russian Business Culture and Communication 5                                                            
Russian Consumer Behaviour 5                                                            
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                           
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                            
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                           
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                            
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                            
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                            
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                           
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                            
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                            
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                            
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                           
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                            
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                            
Lastensuojelu
()
                                                           
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                            
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                            
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                            
Varhaiskasvatus
()
                                                           
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                            
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5                                                            
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5                                                            
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                           
000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606035253327303015202516.516.599915151010105557.57.5512.512.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!