Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2018

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                       
English for Social Services 1 3
     
         
                       
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
         
                       
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
         
                       
Johdanto luoviin menetelmiin 3
     
         
                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 6
     
         
                       
Kehittyvä ja oppiva ihminen 5
     
         
                       
Sosiologian perusteet 3
     
         
                       
Yhteiskuntafilosofia ja ammattietiikka 3
     
         
                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
         
                       
Svenska för socialbranschen 1 3
     
         
                       
Luovat menetelmät sosiaalialalla 3
     
         
                       
Sosiaalilainsäädäntö 4
     
         
                       
Sosiaalipolitiikka 3
     
         
                       
Johdanto varhaiskasvatukseen 3
     
         
                       
Sosiaalipedagogisen työn perusteet 3
     
         
                       
Asiakastyön perusteet 5
     
         
                       
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
       
               
             
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
       
               
             
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
       
               
             
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
       
               
             
Asiakastyön prosessi 5  
       
               
             
Hoidolliset valmiudet 3  
       
               
             
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 1 2  
       
               
             
Kommunikoinnin ja kuntoutumisen tukeminen 5  
       
               
             
Voimavaralähtöinen asiakastyö 7  
       
               
             
Svenska för socialbranschen 2 2  
       
               
             
Ryhmäohjaus 2  
       
               
             
Kasvatus 2  
       
               
             
Luovat menetelmät sosiaalipedagogisessa asiakastyössä 2 2  
       
               
             
Ammatillinen kasvu 2 2  
       
               
             
Opinnäytetyön menetelmällinen tuki 2  
       
               
             
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1      
           
                             
Sosiaalialan syventävät opinnot 6      
           
                             
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                             
Leadership and Development in Social Services and Health Care 5    
         
                     
   
English for Social Services 2 2    
         
                     
   
Civil Society and Participation 2    
         
                     
   
Sosiokulttuurinen innostaminen 2      
           
                             
Taide yhteisössä 3      
           
                             
HARJOITTELU
                                                       
Palvelujärjestelmäharjoittelu 7
     
         
                       
Yksilöasiakasharjoittelu 4
     
         
                       
Asiakastyön harjoittelu 15  
       
               
             
Ryhmäohjausharjoittelu 6    
         
                     
   
Syventävä harjoittelu 15    
         
                     
   
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                             
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                             
6458302825.638.423.234.812182812.812.812.812.812.811.611.611.611.611.6666661414
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                        
International Studies 1
()
                                                       
International Studies 2
()
                                                       
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                       
Svensk klinik 3                                                        
English Refresher 3                                                        
Perusmatematiikka 3                                                        
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                        
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                       
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                        
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                       
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                       
Espanjan perusteet 5                                                        
Espanjan jatko 5                                                        
Työelämän espanja 5                                                        
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                       
Ranskan perusteet 5                                                        
Ranskan jatko 5                                                        
Työelämän ranska 5                                                        
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                       
Saksan perusteet 5                                                        
Saksan jatko 5                                                        
Työelämän saksa 5                                                        
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                       
Venäjän perusteet 5                                                        
Venäjän jatko 5                                                        
Työelämän venäjä 5                                                        
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                       
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                        
Epic Challenge -Development case 10                                                        
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                       
Introduction to Russia 5                                                        
Russian Business Culture and Communication 5                                                        
Russian Consumer Behaviour 5                                                        
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                       
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                        
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                       
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                        
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                        
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                        
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                       
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                        
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                        
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                        
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                       
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                        
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                        
Lastensuojelu
()
                                                       
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5                                                        
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely 5                                                        
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen 5                                                        
Varhaiskasvatus
()
                                                       
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5                                                        
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja 5                                                        
Varhaiskasvatuksen kehittäminen 5                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6458302825.638.423.234.812182812.812.812.812.812.811.611.611.611.611.6666661414

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!