Opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), päivä

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu I 2
     
           
                                   
Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet 3
     
             
                                   
Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan 4
     
             
                                   
Ensiapu 1
     
             
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
           
                                     
English at Work 2
     
           
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                     
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
           
                                   
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
     
           
                                   
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 4
       
               
                               
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät 4
       
               
                               
Sosiaalipedagogiikka 3
       
               
                               
Sosiaalilainsäädäntö 4
       
               
                               
Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön 5
       
               
                               
Svenska i arbetslivet 2
       
               
                               
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2
       
               
                               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                   
                       
Suullinen viestintä 2  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu II 1  
       
                   
                       
Svenska för socialbranschen 3  
       
                   
                       
Asiakastyön menetelmät 5  
       
                   
                       
Sosiaalinen kuntoutus 3  
       
                   
                       
Näkökulmia varhaiskasvatukseen 3  
       
                   
                       
Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 5  
       
                   
                       
Sosiaalialan asiakastyön prosessi 5  
       
                   
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5  
         
                       
                   
Yhteisötyö 2  
         
                       
                   
Ryhmätoiminta sosionomin työssä 4  
         
                       
                   
Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 3  
         
                       
                   
Intensiivinen palveluohjaus 2  
         
                       
                 
English for Social Services 3  
         
                       
                 
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                           
           
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                           
           
Projekti- ja yhteisökehittäminen 7    
         
                           
           
Sosiaalialan syventävät opinnot 5    
           
                               
       
Ammatillinen kasvu III 2    
           
                               
       
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen 3    
           
                               
       
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6
       
               
                               
Asiakastyön harjoittelu 11  
         
                       
                   
Ryhmäohjausharjoittelu 5    
         
                           
           
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
OPINNÄYTETYÖ
   
         
                         
     
Opinnäytetyön suunnitelma 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                         
     
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                               
       
60606015303030303525158.312.88.81515010101014.214.21.711.711.711.710.810.83.3555
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30    
       
                       
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00151500007.57.5150000000000002.52.52.52.52.52.5555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606015303030303525158.312.88.81515010101014.214.21.711.711.711.710.810.83.3555

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!