Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), päivä

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                            
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                           
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                 
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                 
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
     
           
                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                                 
Ensiapu 2
     
           
                                 
Lääkehoidon perusteet 3
     
           
                                 
Hoitotyön toiminnot 4
     
           
                                 
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
     
           
                                 
Ravitsemuksen perusteet 1.5
     
           
                                 
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5
       
             
                           
Sisätaudit ja neurologia 2
       
             
                           
Hoitotyön tiedonhallinta 3
       
             
                           
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3
       
             
                           
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2
       
             
                           
Svenska för hälsovård 1 3
       
             
                           
Anatomia ja fysiologia 2
       
             
                           
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
       
                 
                       
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
       
                 
                       
Lääke- ja nestehoito 1.5  
       
                 
                       
Farmakologia 1.5  
       
                 
                       
Svenska för hälsovård 2 2  
       
                 
                       
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 2  
       
                 
                       
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                   
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3  
         
                   
                 
Psykiatria 1  
         
                   
                 
Leadership and Development in Social and Health Care 5  
         
                   
                 
Suomen kieli 1  
         
                   
                 
English for Nursing 1 3  
         
                   
                 
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
         
                       
           
English for Nursing 2 2    
         
                       
           
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5    
           
                           
       
Ammatillinen kasvu 1    
           
                           
       
HARJOITTELU
                                                           
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
                 
                       
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9
       
             
                           
Ergonomia 1
       
             
                           
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
     
           
                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                   
                 
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
         
                       
           
Perhehoitotyön harjoittelu 10    
           
                           
       
Hoitotyön syventävä harjoittelu 15      
           
                               
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                           
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                           
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                           
       
Opinnäytetyö, raportointi 5    
           
                           
       
606045153030303015.529.515151510101015151010105.25.25.214.814.807.57.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                            
International Studies 1
()
                                                           
International Studies 2
()
                                                           
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                           
Svensk klinik 3                                                            
English Refresher 3                                                            
Perusmatematiikka 3                                                            
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                            
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                            
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                           
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                           
Espanjan perusteet 5                                                            
Espanjan jatko 5                                                            
Työelämän espanja 5                                                            
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                           
Ranskan perusteet 5                                                            
Ranskan jatko 5                                                            
Työelämän ranska 5                                                            
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                           
Saksan perusteet 5                                                            
Saksan jatko 5                                                            
Työelämän saksa 5                                                            
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                           
Venäjän perusteet 5                                                            
Venäjän jatko 5                                                            
Työelämän venäjä 5                                                            
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                           
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                            
Yrittäjän taloushallinto 5                                                            
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                            
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                           
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                            
Epic Challenge -Development case 10                                                            
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                           
Introduction to Russia 5                                                            
Russian Business Culture and Communication 5                                                            
Russian Consumer Behaviour 5                                                            
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                           
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                            
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                           
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                            
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                            
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                            
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                           
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                            
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                            
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                            
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                           
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                            
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                            
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                            
Palliatiivinen hoito
()
                                                           
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                            
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                            
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                            
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                           
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                            
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                            
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                           
000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606045153030303015.529.515151510101015151010105.25.25.214.814.807.57.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!