Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), päivä

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                 
Tieto- ja viestintäteknologia 2
     
           
                                 
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4
     
           
                                 
Ensiapu 2
     
           
                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
     
           
                                 
Lääkehoidon perusteet 3
     
           
                                 
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1.5
     
           
                                 
Ravitsemuksen perusteet 1.5
     
           
                                 
Hoitotyön toiminnot 4
     
           
                                 
Sisätaudit ja neurologia 2  
     
               
                             
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö 5  
     
               
                             
Hoitotyön tiedonhallinta 3  
     
               
                             
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka 3  
     
               
                             
Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2  
     
               
                             
Svenska för hälsovård 1 3  
     
               
                             
Anatomia ja fysiologia 2  
     
               
                             
Kirurgia ja anestesiologia 1.5  
       
                 
                       
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5  
       
                 
                       
Lääke- ja nestehoito 1.5  
       
                 
                       
Farmakologia 1.5  
       
                 
                       
Svenska för hälsovård 2 2  
       
                 
                       
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 2  
       
                 
                       
Psykiatria 1    
       
                     
                 
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3    
       
                     
                 
English for Nursing 1 3    
       
                     
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3    
       
                     
                 
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                     
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                     
                 
Suomen kieli 1    
       
                     
                 
Leadership and Development in Social and Health Care 5    
       
                     
                 
English for Nursing 2 2    
         
                         
             
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö 3.5    
         
                         
             
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö 3.5      
         
                             
     
Ammatillinen kasvu 1      
         
                             
     
HARJOITTELU
                                                             
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu 15  
       
                 
                       
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 5
     
           
                                 
Hoitotyön toimintojen harjoittelu 9  
     
               
                             
Ergonomia 1  
     
               
                             
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
       
                     
                 
Ikäosaamisen harjoittelu 10    
         
                         
             
Perhehoitotyön harjoittelu 10      
         
                             
     
Hoitotyön syventävä harjoittelu 15      
           
                                 
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                         
             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                         
             
Opinnäytetyö, raportointi 5    
         
                         
             
306060.529.53030303030.514.515101010151510101010101015.315.304.84.84.87.57.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                             
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                              
Yrittäjän taloushallinto 5                                                              
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                             
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                              
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                             
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                              
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                              
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                              
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                             
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                              
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                              
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                              
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
                                                             
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet 5                                                              
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito 5                                                              
Ensihoidon osaamisen syventäminen 5                                                              
Palliatiivinen hoito
()
                                                             
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                              
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                              
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
                                                             
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                              
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                              
Muut täydentävän osaamisen opinnot