Opetussuunnitelmat

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, kevät, 2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                          
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                         
Hoitotyön perusosaaminen 5
       
               
                                           
Anatomia ja fysiologia I 3  
       
                   
                                   
Ammatillinen kasvu I 2
       
               
                                           
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3  
       
                   
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
       
             
                                           
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
       
               
                                           
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
       
               
                                           
English at Work 2
       
               
                                           
Pitkäaikaissairaanhoito 5  
       
                   
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2  
         
                     
                               
Lääke- ja nestehoito 1  
       
                   
                                   
Potilasturvallisuus 4  
         
                     
                               
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2  
         
                     
                               
Svenska i arbetslivet 2  
       
                   
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoito 5    
         
                           
                       
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito 5  
         
                     
                               
Ammatillinen kasvu II 1    
         
                           
                       
Svenska för hälsovård 3  
         
                     
                               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
         
                           
                       
Kirurginen hoito 5    
           
                             
                   
Syventävä lääke- ja nestehoito 1    
         
                           
                       
Suullinen viestintä 2    
         
                           
                       
English for Nursing 3    
         
                           
                       
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5    
           
                             
                 
Lasten, nuorten ja perheiden hoito 5    
           
                             
                 
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7      
           
                                   
           
Ammatillinen kasvu III 1      
           
                                   
           
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
           
                             
                   
Syventävä potilasturvallisuus 2      
           
                                 
           
Ammatillinen kasvu IV 1      
             
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 4  
       
                   
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6  
       
                   
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu 8  
         
                     
                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7    
         
                           
                       
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu 7  
         
                     
                               
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu 6    
         
                           
                       
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8      
           
                                 
           
Perhehoitotyön harjoittelu 7    
           
                             
                 
Kehittämisosaamisen harjoittelu 7      
             
                                     
       
Sairaanhoitajan syventävän osaamisen harjoittelu 15        
             
                                           
OPINNÄYTETYÖ
                                                                         
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
                   
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                 
           
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                   
           
185556361518243128282881521600121215.515.500141411.211.25.7511.511.53.83.80.307.57.5
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30                                                                          
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
                                                                         
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5                                                                          
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen 10                                                                          
Palliatiivinen hoito
()
                                                                         
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5                                                                          
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5                                                                          
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5                                                                          
Akuuttihoitotyö
()
                                                                         
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet 5                                                                          
Potilaiden akuuttihoito 5                                                                          
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen 5                                                                          
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                         
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 185556361518243128282881521600121215.515.500141411.211.25.7511.511.53.83.80.307.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!