Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Ensiapu 2
     
           
                                   
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                   
Toiminnallinen anatomia 3
     
           
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät 4
     
           
                                   
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 3
     
           
                                   
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
     
           
                                   
Motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet 3
     
           
                                   
Dialogisuus fysioterapiassa 4
     
           
                                   
English for Physiotherapy 1 3
       
             
                             
Suullinen viestintä 2
       
             
                             
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 7
       
             
                             
Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia 4
       
             
                             
Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä 2
       
             
                             
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta 5
       
             
                             
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 2
       
             
                             
Fysioterapian menetelmien perusteita 5
       
             
                             
Svenska för fysioterapi 1 3  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 1  
       
                 
                       
Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia 5  
       
                 
                       
Potilassiirtojen ergonomia 2.5  
       
                 
                       
Työergonomia ja käytettävyys 2.5  
       
                 
                       
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille 10  
       
                 
                       
Svenska för fysioterapi 2 2  
         
                     
                   
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                     
                   
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                     
                   
Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet 4  
         
                     
                   
Fysikaalinen terapia 3  
         
                     
                   
Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia 6  
         
                     
                   
Ammatillinen kasvu 1    
         
                         
           
Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia 3    
         
                         
           
Leadership and Development in Social and Health Care 5    
         
                         
           
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1    
           
                                 
     
English for Physiotherapy 2 2    
           
                                 
     
Fysioterapiayrittäjyys 3      
           
                                 
 
HARJOITTELU
                                                             
Fysioterapian käytännön opiskelu 1 6  
       
                 
                       
Fysioterapian käytännön opiskelu 2 8  
         
                     
                   
Fysioterapian käytännön opiskelu 3 6    
         
                         
           
Fysioterapian käytännön opiskelu 4 12    
           
                             
       
Fysioterapian käytännön opiskelu 5 12      
           
                                 
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                             
       
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                 
6060402030303030152520151510101010101015150555111139.29.21.7
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                             
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                              
Työoikeus 3                                                              
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                              
Valmentava johtaminen 4                                                              
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                             
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                              
Yrittäjän taloushallinto 5                                                              
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                             
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                              
Fysioterapian syventävät opinnot
()
                                                             
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5                                                              
Neurologinen fysioterapia 5                                                              
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5                                                              
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                             
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                              
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                              
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                              
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                             
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                              
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                              
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                              
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                             
0000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060402030303030152520151510101010101015150555111139.29.21.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!