Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                            
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                           
Ensiapu 2
     
           
                                 
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
           
                                 
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                 
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                 
Toiminnallinen anatomia 3
     
           
                                 
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät 4
     
           
                                 
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 3
     
           
                                 
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
     
           
                                 
Motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet 3
     
           
                                 
Dialogisuus fysioterapiassa 4
     
           
                                 
English for Physiotherapy 1 3
       
             
                           
Suullinen viestintä 2
       
             
                           
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 7
       
             
                           
Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia 4
       
             
                           
Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä 2
       
             
                           
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta 5
       
             
                           
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 2
       
             
                           
Fysioterapian menetelmien perusteita 5
       
             
                           
Svenska för fysioterapi 1 3  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 1  
       
                 
                       
Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia 5  
       
                 
                       
Potilassiirtojen ergonomia 2.5  
       
                 
                       
Työergonomia ja käytettävyys 2.5  
       
                 
                       
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille 10  
       
                 
                       
Svenska för fysioterapi 2 2  
         
                   
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2  
         
                   
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3  
         
                   
                 
Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet 4  
         
                   
                 
Fysikaalinen terapia 3  
         
                   
                 
Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia 6  
         
                   
                 
Ammatillinen kasvu 1    
         
                       
           
Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia 3    
         
                       
           
Leadership and Development in Social and Health Care 5    
         
                       
           
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1    
           
                               
     
English for Physiotherapy 2 2    
           
                               
     
Fysioterapiayrittäjyys 3      
           
                               
 
HARJOITTELU
                                                           
Fysioterapian käytännön opiskelu 1 6  
       
                 
                       
Fysioterapian käytännön opiskelu 2 8  
         
                   
                 
Fysioterapian käytännön opiskelu 3 6    
         
                       
           
Fysioterapian käytännön opiskelu 4 12    
           
                           
       
Fysioterapian käytännön opiskelu 5 12      
           
                               
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                           
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                           
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                           
       
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                               
606040203030303015252015151010101515101010555111139.29.21.7
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                            
International Studies 1
()
                                                           
International Studies 2
()
                                                           
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                           
Svensk klinik 3                                                            
English Refresher 3                                                            
Perusmatematiikka 3                                                            
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                            
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                            
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                           
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                           
Espanjan perusteet 5                                                            
Espanjan jatko 5                                                            
Työelämän espanja 5                                                            
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                           
Ranskan perusteet 5                                                            
Ranskan jatko 5                                                            
Työelämän ranska 5                                                            
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                           
Saksan perusteet 5                                                            
Saksan jatko 5                                                            
Työelämän saksa 5                                                            
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                           
Venäjän perusteet 5                                                            
Venäjän jatko 5                                                            
Työelämän venäjä 5                                                            
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                           
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                            
Työoikeus 3                                                            
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                            
Valmentava johtaminen 4                                                            
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                           
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                            
Yrittäjän taloushallinto 5                                                            
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                            
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                           
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                            
Epic Challenge -Development case 10                                                            
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                           
Introduction to Russia 5                                                            
Russian Business Culture and Communication 5                                                            
Russian Consumer Behaviour 5                                                            
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                           
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                            
Fysioterapian syventävät opinnot
()
                                                           
Tuki-ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5                                                            
Neurologinen fysioterapia 5                                                            
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5                                                            
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                           
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                            
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                            
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                            
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                           
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                            
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                            
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5                                                            
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                           
000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606040203030303015252015151010101515101010555111139.29.21.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!