Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ensiapu 2
     
           
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                   
Tieto- ja viestintäteknologia 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2
     
           
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                   
Toiminnallinen anatomia 3
     
           
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät 4
     
           
                                   
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 3
     
           
                                   
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
     
           
                                   
Motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet 3
     
           
                                   
Dialogisuus fysioterapiassa 4
     
           
                                   
English for Physiotherapy 1 3  
     
               
                             
Suullinen viestintä 2  
     
               
                             
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 7  
     
               
                             
Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia 4  
     
               
                             
Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä 2  
     
               
                             
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta 5  
     
               
                             
Fysioterapian menetelmien perusteita 5  
     
               
                             
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 2  
       
                   
                         
Svenska för fysioterapi 1 3  
       
                   
                         
Ammatillinen kasvu 1  
       
                   
                         
Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia 5  
       
                   
                         
Potilassiirtojen ergonomia 2.5  
       
                   
                         
Työergonomia ja käytettävyys 2.5  
       
                   
                         
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille 10  
       
                   
                         
Svenska för fysioterapi 2 2    
       
                       
                 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                       
                 
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2    
       
                       
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3    
       
                       
                 
Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet 4    
       
                       
                 
Fysikaalinen terapia 3    
       
                       
                 
Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia 6    
       
                       
                 
Ammatillinen kasvu 1    
         
                           
           
Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia 3    
         
                           
             
Leadership and Development in Social and Health Care 5    
         
                           
             
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1      
         
                               
     
English for Physiotherapy 2 2      
         
                               
     
Fysioterapiayrittäjyys 3      
           
                                   
 
HARJOITTELU
                                                               
Fysioterapian käytännön opiskelu 1 6  
       
                   
                         
Fysioterapian käytännön opiskelu 2 8    
       
                       
                 
Fysioterapian käytännön opiskelu 3 6    
         
                           
             
Fysioterapian käytännön opiskelu 4 12      
         
                               
     
Fysioterapian käytännön opiskelu 5 12      
           
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                   
30605040302832302020201010109.39.39.3161601010109.89.80.36.76.76.79.29.21.7
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
International Studies 1
()
                                                               
International Studies 2
()
                                                               
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                               
Svensk klinik 3                                                                
English Refresher 3                                                                
Perusmatematiikka 3                                                                
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                               
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                               
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                               
Espanjan perusteet 5                                                                
Espanjan jatko 5                                                                
Työelämän espanja 5                                                                
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                               
Ranskan perusteet 5                                                                
Ranskan jatko 5                                                                
Työelämän ranska 5                                                                
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                               
Saksan perusteet 5                                                                
Saksan jatko 5                                                                
Työelämän saksa 5                                                                
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                               
Venäjän perusteet 5                                                                
Venäjän jatko 5                                                                
Työelämän venäjä 5                                                                
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                               
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                
Työoikeus 3                                                                
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                
Valmentava johtaminen 4                                                                
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                               
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                               
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                                
Epic Challenge -Development case 10                                                                
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                               
Introduction to Russia 5                                                                
Russian Business Culture and Communication 5                                                                
Russian Consumer Behaviour 5                                                                
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                               
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                                
Fysioterapian syventävät opinnot
()
                                                               
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5                                                                
Neurologinen fysioterapia 5                                                                
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu 5                                                                
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
                                                               
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5                                                                
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5                                                                
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen 5                                                                
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
                                                               
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5                                                                
Kuntoutuksen menetelmät 5                                                                
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5