Opetussuunnitelmat

Fysioterapeutti (AMK), päivä, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina I 4
     
             
                                   
Kehittyvä ja toimiva ihminen 11
     
             
                                   
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4
     
             
                                   
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I 3
     
             
                                   
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia 3
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
English at Work 2
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu I 1
     
             
                                   
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina II 3
       
               
                               
Ohjausosaaminen fysioterapiassa 5
       
               
                               
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa 11
       
               
                               
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II 2
       
               
                                 
Svenska i arbetslivet 2
       
               
                               
Ammatillinen kasvu II 1
       
               
                               
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 8  
       
                     
                       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia I 5  
       
                     
                       
Kivun hallinta fysioterapiassa 4  
       
                     
                       
English for Physiotherapy 3  
       
                     
                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
                     
                       
Ammatillinen kasvu III 1  
       
                     
                       
Neurologinen fysioterapia I 6  
         
                       
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia II 6  
         
                       
                   
Svenska för fysioterapi 3  
         
                       
                   
Suullinen viestintä 2  
         
                       
                   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 5  
         
                       
                   
Ammatillinen kasvu IV 1  
         
                       
                   
Neurologinen fysioterapia II 8    
         
                             
           
Johtaminen, yrittäjyys ja talous 7    
         
                             
           
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                             
           
Ammatillinen kasvu V 1    
         
                             
           
HARJOITTELU
                                                               
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu 6
       
               
                               
Fysioterapian harjoittelu I 6  
       
                     
                       
Fysioterapian harjoittelu II 7  
         
                       
                   
Fysioterapian harjoittelu III 8    
         
                             
           
Fysioterapian harjoittelu IV 10    
           
                               
       
Fysioterapian harjoittelu V 10      
           
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                             
           
Opinnäytetyö, toteutus 5    
           
                               
       
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
60604515303030303015150151516140016.513.515150015157.57.5057.52.5
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 30                                                                
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60604515303030303015150151516140016.513.515150015157.57.5057.52.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!