Opetussuunnitelmat

Fysioterapeuttikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Fysioterapeutti (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot