Opetussuunnitelmat

Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Puulajit 3
     
               
                                         
Kasvifysiologia 5
     
             
                                     
Metsänhoidon perusteet 4
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Metsän mittaus ja kartoitus 6
     
               
                                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                           
Skogssvenska 2
       
                 
                                     
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Metsäteollisuus 3
     
                 
                                         
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5
       
                 
                                     
Introduction to Forestry English 2
     
                 
                                         
Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4
       
                 
                                       
Puunhankinnan perusteet 5
       
                   
                                     
Paikkatiedon hallinta 6
       
                 
                                     
Metsänuudistaminen 6
       
                 
                                   
Metsätuhot 2
       
                   
                                     
Metsäluonnonhoito 5  
       
                     
                         
Suotyypit 3  
       
                       
                               
Metsän kasvatus 5  
       
                       
                             
Metsäenergia 5  
         
                         
                         
Laskentatoimi 5  
       
                     
                           
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                         
Leimikon suunnittelu 6  
       
                       
                             
Tilastolliset menetelmät ja optimointi 4  
         
                         
                         
Metsävarojen inventointi 4  
         
                         
                         
Skogssvenska för arbetslivet 3  
         
                         
                         
Bioenergian tuotantoratkaisut ja lämpöyrittäjyys 5    
         
                               
                 
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2  
         
                           
                         
Palveluiden markkinointi ja myyntityö 6  
         
                         
                         
Metsätapahtuman järjestäminen 3    
         
                               
                 
Suometsien hoito 3    
         
                               
                 
Forestry English for Working Life 3    
         
                               
                 
Paikkatietoanalyysit 4  
         
                         
                         
Metsäsuunnittelu 4    
         
                               
                 
Metsien käytön suunnittelu 5    
         
                               
                 
Puunhankinnan ohjaus 6    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
           
                                 
             
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5      
           
                                       
     
Metsänomistus liiketoimintana 5      
           
                                       
     
Työelämän viestintä 3      
           
                                       
     
Uudet metsäteknologiat 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
     
HARJOITTELU
                                                                       
Käytännön harjoittelu 1 10  
         
                         
                         
Käytännön harjoittelu 2 5    
         
                               
                 
Toimihenkilöharjoittelu 1 10    
           
                                 
             
Toimihenkilöharjoittelu 2 5      
           
                                       
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
 
6063533427.532.519.843.2341926.57.5012.814.813.816.82011.48.421.421.80017179.59.50013.313.33.83.80
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6063533427.532.519.843.2341926.57.5012.814.813.816.82011.48.421.421.80017179.59.50013.313.33.83.80

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvauksen opetussuunnitelmasta löydät Liitteet -kohdasta.