Opetussuunnitelmat

Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Puulajit 3
     
             
                                         
Kasvifysiologia 5
     
             
                                     
Metsänhoidon perusteet 4
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                           
Metsän mittaus ja kartoitus 6
     
               
                                           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                           
Skogssvenska 2
       
                 
                                     
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                           
Metsäteollisuus 3
     
               
                                           
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5
       
                 
                                     
Introduction to Forestry English 2
     
               
                                           
Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4
       
                 
                                     
Puunhankinnan perusteet 5
       
                 
                                     
Paikkatiedon hallinta 6
       
                 
                                     
Metsänuudistaminen 6
       
                 
                                       
Metsätuhot 2
       
                 
                                       
Metsäluonnonhoito 5  
       
                       
                             
Suotyypit 3  
       
                       
                             
Metsän kasvatus 5  
       
                       
                             
Metsäenergia 5  
       
                     
                         
Laskentatoimi 5  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Leimikon suunnittelu 6  
       
                       
                             
Tilastolliset menetelmät ja optimointi 4  
         
                         
                         
Metsävarojen inventointi 4  
         
                         
                         
Skogssvenska för arbetslivet 3  
         
                         
                         
Bioenergian tuotantoratkaisut ja lämpöyrittäjyys 5    
         
                               
                 
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2  
         
                         
                         
Palveluiden markkinointi ja myyntityö 6  
         
                         
                         
Metsätapahtuman järjestäminen 3    
         
                               
                 
Suometsien hoito 3    
         
                               
                 
Forestry English for Working Life 3    
         
                               
                 
Paikkatietoanalyysit 4  
         
                         
                         
Metsäsuunnittelu 4    
         
                               
                 
Metsien käytön suunnittelu 5    
         
                               
                 
Puunhankinnan ohjaus 6    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
           
                                 
             
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5      
           
                                       
     
Metsänomistus liiketoimintana 5      
           
                                       
     
Työelämän viestintä 3      
           
                                       
     
Uudet metsäteknologiat 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
     
HARJOITTELU
                                                                       
Käytännön harjoittelu 1 10  
         
                         
                         
Käytännön harjoittelu 2 5    
         
                               
                 
Toimihenkilöharjoittelu 1 10    
           
                                 
             
Toimihenkilöharjoittelu 2 5      
           
                                       
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
       
                       
 
 
606355.531.527.532.5224135.320.325.36.3122.34.320.811.800111120.520.500.417.417.49.99.90.4012.612.63.13.10
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Uusiutuva energia
()
                                                                       
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5    
         
                           
           
Uusiutuva energia liikenteessä 6                                                                        
Bioenergian laitosrutiinit 4                                                                        
Geoinformatics
()
                                                                       
Open Source GIS 5                                                                        
Geographic Data Analysis 5                                                                        
GIS Project 5                                                                        
Environmental Management
()
                                                                       
Social and Environmental Responsibility 5                                                                        
Climate and Energy Planning 5                                                                        
Environmental Management Project 5                                                                        
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                       
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                        
Työoikeus 3                                                                        
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                        
Valmentava johtaminen 4                                                                        
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                       
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                        
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                        
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                        
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                       
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                        
Myyntitaidot 5                                                                        
Asiakkuudenhallinta 5                                                                        
Käytännön taloushallinto
()
                                                                       
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                                        
Verotus 5                                                                        
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                                        
International Studies 1
()
                                                                       
International Studies 2
()
                                                                       
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                       
Svensk klinik 3                                                                        
English Refresher 3                                                                        
Perusmatematiikka 3                                                                        
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                        
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                       
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                        
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                       
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                       
Espanjan perusteet 5