Opetussuunnitelmat

Metsätalousinsinööri (AMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Puulajit 3
     
             
                                   
Kasvifysiologia 5
     
             
                                       
Metsänhoidon perusteet 4
     
             
                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Metsän mittaus ja kartoitus 6
     
               
                                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                         
Skogssvenska 2
       
               
                                     
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Metsäteollisuus 3
     
               
                                         
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5
       
               
                                       
Introduction to Forestry English 2
     
               
                                         
Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4
       
               
                                       
Puunhankinnan perusteet 5
       
                 
                                   
Paikkatiedon hallinta 6
       
               
                                     
Metsänuudistaminen 6
       
                 
                                     
Metsätuhot 2
       
                 
                                     
Metsäluonnon hoito 5  
       
                     
                               
Suotyypit 3  
       
                     
                               
Metsän kasvatus 5  
       
                     
                               
Metsäenergia 5  
         
                       
                         
Laskentatoimi 5  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Leimikon suunnittelu 6  
       
                     
                               
Tilastolliset menetelmät ja optimointi 4  
         
                       
                         
Metsävarojen inventointi 4  
         
                       
                         
Skogssvenska för arbetslivet 3  
       
                     
                           
Bioenergian tuotantoratkaisut ja lämpöyrittäjyys 5    
         
                             
                 
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2  
         
                       
                           
Palveluiden markkinointi ja myyntityö 6  
         
                       
                         
Metsätapahtuman järjestäminen 3    
         
                             
                 
Suometsien hoito 3    
         
                             
                 
Forestry English for Working Life 3    
         
                             
                 
Paikkatietoanalyysit 4  
         
                       
                         
Metsäsuunnittelu 4    
         
                             
                 
Metsien käytön suunnittelu 5    
         
                             
                 
Puunhankinnan ohjaus 6    
         
                             
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                               
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
           
                               
             
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5      
           
                                     
     
Metsänomistus liiketoimintana 5      
           
                                     
     
Työelämän viestintä 3      
           
                                     
     
Uudet metsäteknologiat 5    
           
                               
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                     
Käytännön harjoittelu 1 10  
         
                       
                         
Käytännön harjoittelu 2 5    
         
                           
                 
Toimihenkilöharjoittelu 1 10    
           
                               
           
Toimihenkilöharjoittelu 2 5      
           
                                   
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
             
                                       
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                       
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                       
 
6063533421.838.3273634191915021.816.817.83.8023419.516.501.716.216.27.87.83.31.78.78.77.57.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                      
Uusiutuva energia
()
                                                                     
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                                                                      
Uusiutuva energia liikenteessä 6                                                                      
Bioenergian laitosrutiinit 4                                                                      
Geoinformatics
()
                                                                     
Open Source GIS 5                                                                      
Geographic Data Analysis 5                                                                      
GIS Project 5                                                                      
Environmental Management
()
                                                                     
Social and Environmental Responsibility 5                                                                      
Climate and Energy Planning 5                                                                      
Environmental Management Project 5                                                                      
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                     
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                      
Työoikeus 3                                                                      
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                      
Valmentava johtaminen 4                                                                      
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                     
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                      
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                      
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                      
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                     
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                      
Myyntitaidot 5                                                                      
Asiakkuudenhallinta 5                                                                      
Käytännön taloushallinto
()
                                                                     
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                                      
Verotus 5                                                                      
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                                      
International Studies 1
()
                                                                     
International Studies 2
()
                                                                     
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                     
Svensk klinik 3                                                                      
English Refresher 3                                                                      
Perusmatematiikka 3                                                                      
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                      
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                     
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                      
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                     
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                     
Espanjan perusteet 5                                                                      
Espanjan jatko 5                                                                      
Työelämän espanja 5                                                                      
Valinnainen kieli, ranska
()