Opetussuunnitelmat

Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Puulajit 3
     
             
                                         
Kasvifysiologia 5
     
             
                                       
Metsänhoidon perusteet 4
     
             
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Metsän mittaus ja kartoitus 6
     
             
                                       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                       
Skogssvenska 2
     
             
                                       
Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                       
Metsäteollisuus 3
     
               
                                       
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5
       
               
                                     
Introduction to Forestry English 2
     
             
                                       
Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4
       
               
                                     
Puunhankinnan perusteet 5
       
                 
                                 
Paikkatiedon hallinta 6
       
               
                                   
Metsänuudistaminen 6
       
                 
                                   
Metsätuhot 2
       
                 
                                   
Metsäluonnonhoito 5  
       
                   
                               
Suotyypit 3  
       
                   
                               
Metsän kasvatus 5  
       
                   
                               
Metsäenergia 5  
       
                     
                             
Laskentatoimi 5  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                     
                           
Leimikon suunnittelu 6  
       
                   
                             
Tilastolliset menetelmät ja optimointi 4  
         
                     
                         
Metsävarojen inventointi 4  
         
                     
                           
Skogssvenska för arbetslivet 3  
         
                     
                         
Bioenergian tuotantoratkaisut ja lämpöyrittäjyys 5    
         
                           
                   
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus 2  
         
                       
                         
Palveluiden markkinointi ja myyntityö 6  
         
                     
                           
Metsätapahtuman järjestäminen 3    
         
                         
                   
Suometsien hoito 3    
         
                           
                   
Forestry English for Working Life 3    
         
                         
                   
Paikkatietoanalyysit 4  
         
                     
                           
Metsäsuunnittelu 4    
         
                         
                     
Metsien käytön suunnittelu 5    
         
                           
                   
Puunhankinnan ohjaus 6    
         
                         
                   
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                             
               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
         
                             
                 
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5      
           
                                 
     
Metsänomistus liiketoimintana 5      
           
                                 
     
Työelämän viestintä 3      
           
                                 
     
Uudet metsäteknologiat 5    
           
                             
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                 
     
HARJOITTELU
                                                                   
Käytännön harjoittelu 1 10  
         
                         
                       
Käytännön harjoittelu 2 5    
         
                         
                     
Toimihenkilöharjoittelu 1 10    
           
                               
             
Toimihenkilöharjoittelu 2 5      
           
                                 
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
             
                                     
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                     
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                     
 
606353343228293437161915181411152161319510132133.512.506.36.36.37.57.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                    
Metsätalouden kannattavuus
()
                                                                   
Metsätilan kannattavuus 5                                                                    
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5                                                                    
Metsien monikäytön talous 5                                                                    
Uusiutuva energia
()
                                                                   
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                                                                    
Uusiutuva energia liikenteessä 6                                                                    
Bioenergian laitosrutiinit 4                                                                    
Geoinformatics
()
                                                                   
Open Source GIS 5                                                                    
Environmental Management
()
                                                                   
Social and Environmental Responsibility 5                                                                    
Climate and Energy Planning 5                                                                    
Environmental Management Project 5                                                                    
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                    
Työoikeus 3                                                                    
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                    
Valmentava johtaminen 4                                                                    
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                   
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                    
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                    
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                    
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                   
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                    
Myyntitaidot 5                                                                    
Asiakkuudenhallinta 5                                                                    
Käytännön taloushallinto
()
                                                                   
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                                    
Verotus 5                                                                    
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                                    
International Studies 1
()
                                                                   
International Studies 2
()
                                                                   
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                   
Svensk klinik 3                                                                    
English Refresher 3                                                                    
Perusmatematiikka 3                                                                    
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                    
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                    
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                   
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                   
Espanjan perusteet 5                                                                    
Espanjan jatko 5                                                                    
Työelämän espanja 5                                                                    
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                   
Ranskan perusteet 5