Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Työvälineet 3
     
               
                                         
Raportointi ja kirjallinen viestintä 2
     
                 
                                         
Engineering English 3
     
               
                                           
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Talotekniikan perusteet 5
     
               
                                         
Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka 6
     
               
                                         
Talotekniikan dokumentointi 5
     
               
                                         
Virtapiirit 5
       
                 
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 5
       
                 
                                     
Rakennustekniikan perusteet 5
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4
       
                 
                                     
Sähköjärjestelmät 5  
       
                       
                             
Funktiomuunnokset ja mallintaminen 5  
         
                         
                         
Sähkökoneet ja -käytöt 5  
       
                       
                           
Yritystalous 5  
       
                       
                             
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5  
         
                         
                         
Ilmanvaihtojärjestelmät 5  
       
                       
                             
Lämmitysjärjestelmät 5  
       
                       
                             
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet 5  
         
                         
                         
Kiinteistön sähkönjakelutekniikka 5  
         
                         
                         
Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt 5  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                           
Pientalon LVIS-suunnittelu 4  
         
                           
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                                 
                 
Sähköturvallisuus 4    
         
                               
                 
Lämmitys- ja energiatekniikka 5    
         
                               
                 
Johtaminen ja esimiestyö 4    
         
                               
                 
Käyttöliittymät ja tiedonsiirto 5    
         
                               
                 
Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät 5    
           
                                 
             
Rakennusakustiikka ja valaistus 4    
         
                               
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
               
English for Building Services Engineering 2    
         
                                 
                 
Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka 5    
           
                                 
               
Svenska för husteknik 2    
           
                                 
               
Tilastomatematiikka 3    
           
                                 
               
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
       
Professional Communication in English 3      
           
                                       
       
Rakennusautomaation sovellussuunnittelu 5      
           
                                       
       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 3  
       
                       
                               
Harjoittelu 7  
         
                         
                         
Harjoittelu 10      
             
                                         
   
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5                                                                        
Opinnäytetyö, toteutus 5                                                                        
Opinnäytetyö, raportointi 5                                                                        
58654329312725.539.525189200161513.513.5001312.519.52000111415.52.5009010100
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Jäähdytysjärjestelmät 5    
         
                               
                 
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3  
       
                       
                             
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
()
                                                                       
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                       
     
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                       
     
Talotekniikan projektinhallinta
()
                                                                       
Projektinhallinta 5    
           
                                 
             
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5    
           
                                 
             
Laadunhallinta 5    
           
                                 
             
LVI-korjausrakentaminen 3                                                                        
032030003051530000000001.51.500002.52.57.57.5001515000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58654329312725.539.525189200161513.513.5001312.519.52000111415.52.5009010100

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!