Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Työvälineet 3
     
               
                                         
Raportointi ja kirjallinen viestintä 2
     
                 
                                         
Engineering English 3
     
               
                                           
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Talotekniikan perusteet 5
     
               
                                         
Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka 6
     
               
                                         
Talotekniikan dokumentointi 5
     
               
                                         
Virtapiirit 5
       
                 
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 5
       
                 
                                     
Rakennustekniikan perusteet 5
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4
       
                 
                                     
Sähköjärjestelmät 5  
       
                       
                             
Funktiomuunnokset ja mallintaminen 5  
       
                       
                             
Sähkökoneet ja -käytöt 5  
       
                       
                             
Yritystalous 5  
       
                       
                             
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5  
         
                         
                         
Ilmanvaihtojärjestelmät 5  
       
                       
                             
Lämmitysjärjestelmät 5  
       
                       
                             
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet 5  
         
                         
                         
Kiinteistön sähkönjakelutekniikka 5  
         
                         
                         
Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt 5  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                           
Pientalon LVIS-suunnittelu 4  
         
                           
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                                 
                 
Sähköturvallisuus 4    
         
                               
                 
Lämmitys- ja energiatekniikka 5    
         
                               
                 
Johtaminen ja esimiestyö 4    
         
                               
                 
Käyttöliittymät ja tiedonsiirto 5    
         
                               
                 
Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät 5    
           
                                 
             
Rakennusakustiikka ja valaistus 4    
         
                               
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
               
English for Building Services Engineering 2    
           
                                 
             
Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka 5    
           
                                 
             
Svenska för husteknik 2    
           
                                 
               
Tilastomatematiikka 3    
           
                                 
               
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
       
Professional Communication in English 3      
           
                                       
       
Rakennusautomaation sovellussuunnittelu 5      
           
                                       
       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 3
       
                   
                                     
Harjoittelu 7  
         
                         
                         
Harjoittelu 10      
             
                                         
   
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                         
   
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                           
 
6162434431303032232014300161513.516.500151514.517.50011121460014015150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
()
                                                                       
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                         
     
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                         
     
Talotekniikan projektinhallinta
()
                                                                       
Projektinhallinta 5                                                                        
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5    
         
                             
             
Laadunhallinta 5    
           
                                   
             
International Studies 1
()
                                                                       
International Studies 2
()
                                                                       
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                       
English Refresher 3                                                                        
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                       
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                        
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                       
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                       
Espanjan perusteet 5                                                                        
Espanjan jatko 5                                                                        
Työelämän espanja 5                                                                        
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                       
Ranskan perusteet 5                                                                        
Ranskan jatko 5                                                                        
Työelämän ranska 5                                                                        
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                       
Saksan perusteet 5                                                                        
Saksan jatko 5                                                                        
Työelämän saksa 5                                                                        
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                       
Venäjän perusteet 5                                                                        
Venäjän jatko 5                                                                        
Työelämän venäjä 5                                                                        
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                       
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                        
Työoikeus 3                                                                        
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                        
Valmentava johtaminen 4                                                                        
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                       
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                        
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                        
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                        
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                       
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                        
Myyntitaidot 5                                                                        
Asiakkuudenhallinta 5