Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Algebra ja geometria 5
     
             
                                       
Työvälineet 3
     
             
                                       
Raportointi ja kirjallinen viestintä 2
     
             
                                       
Engineering English 3
     
             
                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Rakennus- ja talotekniikka 5
     
             
                                       
Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka 6
     
             
                                       
Talotekniikan dokumentointi 5
     
             
                                       
Virtapiirit 5
       
               
                                 
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
               
                                 
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 5
       
               
                                 
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
               
                                 
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4
       
               
                                 
Lämmitysjärjestelmät 4
       
               
                                 
Sähköjärjestelmät 5  
       
                   
                             
Funktiomuunnokset ja mallintaminen 5  
       
                   
                             
Sähkökoneet ja -käytöt 5  
       
                   
                             
Yritystalous 5  
       
                   
                             
Talonrakennus ja talotekniset ratkaisut 5  
       
                   
                             
Ilmanvaihtojärjestelmät 4  
       
                   
                             
Vesi- ja viemärijärjestelmät 4  
         
                     
                       
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet 5  
         
                     
                       
English for Building Services Engineering 2  
         
                     
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                     
                       
Kiinteistön sähkönjakelutekniikka 5  
         
                     
                       
Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt 5  
         
                     
                       
Pientalon LVI-suunnittelu 3  
         
                     
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
                 
Sähköturvallisuus 4    
         
                         
                 
Lämmitys- ja energiatekniikka 5    
         
                         
                 
Johtaminen ja esimiestyö 4    
         
                         
                 
Käyttöliittymät ja tiedonsiirto 5    
         
                         
                 
Rakennusautomaation laboratoriotyöt 5    
         
                         
                 
Rakennusakustiikka ja valaistus 3    
         
                         
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                             
             
Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka 5    
           
                             
             
Tilastomatematiikka 3    
           
                             
             
Svenska för husteknik 2    
           
                             
             
LVI-laboratoriotyöt 5    
           
                             
             
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                 
     
Professional Communication in English 3      
           
                                 
     
Rakennusautomaation sovellussuunnittelu 5      
           
                                 
     
HARJOITTELU
                                                                   
Harjoittelu 3
       
               
                                 
Harjoittelu 7  
         
                     
                       
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                 
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                     
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                     
 
60614544312929322718143015.515.59.79.79.714.514.510.710.710.79999904.74.74.715150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                    
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
()
                                                                   
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                 
     
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15      
           
                                 
     
Talotekniikan projektinhallinta
()
                                                                   
Projektinhallinta 5    
           
                             
             
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5    
           
                             
             
Laadunhallinta 5    
           
                             
             
International Studies 1
()
                                                                   
International Studies 2
()
                                                                   
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                   
Svensk klinik 3                                                                    
English Refresher 3                                                                    
Perusmatematiikka 3                                                                    
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                    
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                    
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                   
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                   
Espanjan perusteet 5                                                                    
Espanjan jatko 5                                                                    
Työelämän espanja 5                                                                    
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                   
Ranskan perusteet 5                                                                    
Ranskan jatko 5                                                                    
Työelämän ranska 5                                                                    
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                   
Saksan perusteet 5                                                                    
Saksan jatko 5                                                                    
Työelämän saksa 5                                                                    
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                   
Venäjän perusteet 5                                                                    
Venäjän jatko 5                                                                    
Työelämän venäjä 5                                                                    
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                    
Työoikeus 3                                                                    
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                    
Valmentava johtaminen 4                                                                    
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                   
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                    
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                    
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                    
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                   
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                    
Myyntitaidot 5                                                                    
Asiakkuudenhallinta 5                                                                    
Expertise Pertaining to Russia
()