Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Talotekniikan insinöörin perusosaaminen
                                                                       
Johdanto talotekniikkaan
                                                                       
Talotekniikan perusteet 5
     
               
                                         
Sähkötekniikan perusteet 5
       
                 
                                     
Rakennustekniikan perusteet 5
       
                 
                                     
Automaatiotekniikan perusteet 4
       
                 
                                     
Digitaalitekniikan perusteet 3
       
                 
                                     
Suunnittelun työvälineet
                                                                       
Insinöörin työvälineet 3
     
               
                                         
Talotekniikan dokumentointi 5
     
               
                                         
Mekaniikka, termodynamiikka ja virtausmekaniikka 6
     
               
                                         
Sähköstatiikka ja -dynamiikka 5
       
                 
                                     
Insinöörin perusosaaminen
                                                                       
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Engineering English 3
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta 5
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
610003130000000015.515.515150000000000000000000
Tavanomaisten kohteiden talotekniikka
                                                                       
Insinöörin syventävä osaaminen
                                                                       
Talotekniikan matemaattiset menetelmät 5  
       
                       
                             
Svenska för husteknik 2  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                         
Tilastomatematiikka 3  
         
                         
                         
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3  
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
LVISA-perusteet
                                                                       
Sähköjärjestelmät 6  
       
                       
                             
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5  
         
                         
                         
Ilmanvaihtojärjestelmät 5  
       
                       
                             
Lämmitysjärjestelmät 5  
       
                       
                             
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet 5  
       
                       
                             
Talotekniikan järjestelmien suunnittelu ja toteutus
                                                                       
Kenttäväylät ja tiedonsiirto 5  
         
                         
                         
Kiinteistön sähkönjakelujärjestelmät 1 5  
         
                         
                         
Kiinteistön sähkönjakelujärjestelmät 2 5  
         
                         
                         
Pientalon LVIS-suunnittelu 4  
         
                         
                         
0620000323000000000000161615150000000000000
Vaativien kohteiden talotekniikka
                                                                       
Talotekniikan järjestelmät
                                                                       
Talotekniikan sähkökäytöt 5    
         
                               
                 
Lämmitys- ja energiatekniikka 4    
         
                               
                 
Energiasimuloinnit ja LCA 4    
         
                               
                 
Talotekniikan järjestelmäintegraatio
                                                                       
Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka 5    
         
                               
                 
Rakennusautomaation sovellussuunnittelu 5    
         
                               
                 
Kiinteistön sähköiset turvajärjestelmät 5    
           
                                 
             
Talotekniikan esimiestyö
                                                                       
Rakennushankkeen projektinhallinta 3    
         
                               
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                               
                 
English for Building Services Engineering 2    
           
                                 
             
Johtamisen perusteet 3    
         
                               
                 
00400000030100000000000000001515550000000
Projektiosaamisen kartuttaminen
                                                                       
Kohti työelämää
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                       
     
Professional Communication in English 3      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Talotekniikan harjoittelu 1 10      
             
                                         
 
Talotekniikan harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
Talotekniikan harjoittelu 3 10      
             
                                         
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                         
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
             
                                         
 
0004900000094000000000000000000004.54.520200
Täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
LVI-suunnitteluosaaminen
()
                                                                       
Jäähdytysjärjestelmät 3      
           
                                       
     
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti 15    
         
                               
   
     
Rakennusakustiikka 2      
           
                                       
     
Sähköinen talotekniikka
()
                                                                       
Sähköturvallisuus 4      
           
                                       
     
Rakennusautomaation langattomat järjestelmät 5      
           
                                       
     
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti 15    
         
                               
   
     
Aurinkoenergia 4      
           
                                       
     
Talotekniikan projektinhallinta
()
                                                                       
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3      
           
                                       
     
Rakentamisen laadunhallinta 4    
           
                                 
             
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka 5      
           
                                       
     
Korjausrakentaminen
()
                                                                       
LVI-korjausrakentaminen 3    
           
                                 
             
LVI-kuntotutkimukset 4    
           
                                 
             
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Turvallisuusosaaminen 2
       
                 
                                     
Ensiavun peruskurssi 1
       
                 
                                     
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 1
       
                 
                                     
402641040002641000022000000000013130020.520.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61624049313032303010940015.515.51515001616151500151555004.54.520200

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Karelian talotekniikan koulutuksen erityispiirteinä ovat monipuolisuus, työelämälähtöisyys ja edelläkävijyys. Valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen talotekniikan osaaminen, joka kattaa LVI-, sähkö- ja automaatio-osaamisen. Tällä LVISA-osaamisella ymmärrät taloteknisiä kokonaisuuksia ja pystyt toimimaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Opintojen loppuvaiheessa voit täydentää osaamistasi LVI-tekniikan, sähköisen talotekniikan ja automaation syventävillä valinnaisilla opinnoilla.

Valmistuttuasi talotekniikan insinööriksi sinulla on laaja-alaiset valmiudet talotekniikan osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Toimenkuvasi voi liittyä esimerkiksi suunnitteluun, urakoinnin esimies- ja asiantuntijatehtäviin, laitevalmistukseen tai -myyntiin, valvonta- ja viranomaistehtäviin tai huollon ja ylläpidon tehtäviin.

LVISA (L = Lämmitys, V = Vesi, I = Ilmanvaihto, S = Sähkö, A = Automaatio)

Suoritettava tutkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 v

Osaamisen kuvaus

Valmistuvana talotekniikan insinöörinä sinulla on kattava osaaminen tietomallintamisesta ja rakentamiseen liittyvästä digitalisaatiosta. Perinteisen LVI-osaamisen lisäksi olet ammattilainen kiinteistön sähkö- ja automaatioasioissa. Lisäksi sinulla on valmiudet toimia projekteissa ja laadunhallinnan tehtävissä. Valmistuttuasi Karelian talotekniikan koulutuksesta sinulla on hyvät perustiedot alallasi vallitsevista ympäristövastuista sekä elinkaariosaamisesta.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa usean eri pätevyyden koulutusvaatimukset osana talotekniikan opintojasi. Talotekniikan koulutus mahdollistaa sinulle
• vaativien kohteiden kiinteistön vesi- ja viemärisuunnittelijan,
• vaativien kohteiden IV-suunnittelijan,
• vaativien kohteiden vastaava työnjohtajan,
• vaativien kohteiden korjausrakentamisen vastaava työnjohtajan ja
• sähköpätevyys S2 koulutusvaatimukset sekä sähköturvallisuustutkinnon.

Opintojen lisäksi pätevyyksien saavuttaminen vaatii työkokemusta.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintojen kokonaisuuksista. Insinööri (AMK) -tutkinnon ydinosaamisen opintojen laajuus on 212 opintopistettä ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 28 opintopistettä. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemia-valmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopistettä huomioiden ammatilliset tavoitteesi ja alan pätevyysvaatimukset.

Ensimmäisenä vuonna tutustut mm. suunnittelun työvälineisiin, eri taloteknisiin järjestelmiin ja saat perusteet jatkaa syventäviin opintoihin. Toisen vuoden aikana kartutat osaamistasi tavanomaisten kohteiden järjestelmistä ja pääset suunnittelemaan pientalon LVISA-järjestelmiä. Kolmannen vuoden aikana siirrytään vaativien kohteiden suunnitteluun ja sinulla on mahdollisuus täydentävän osaamisen opintojen kautta syventää osaamistasi haluamiltasi osa-alueilta. Kolmannen vuoden aikana osaamisesi karttuu myös esimiestyöhön ja elinkaarilaskentaan liittyen. Neljännen lukuvuoden aikana osoitat osaamistasi soveltavissa projektiopinnoissa sekä teet opinnäytetyön. Ohjatun harjoittelun voit suorittaa lukuvuosien välillä tai opintojesi aikana.

Osan opinnoistasi suoritat yhteistyössä rakennustekniikan ja energiatekniikan opiskelijoiden kanssa yhteisillä opintojaksoilla tai projekteissa.

Työelämäläheinen oppiminen

Karelian talotekniikan opiskelijana sinulle on tarjolla opintojaksoja, joiden opettajina toimii työelämässä aktiivisesti mukana olevia asiantuntijoita. Näin saat kontakteja mahdollisiin harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoihisi ja mahdollisesti myös valmistumisen jälkeiseen työnantajaan jo opintojesi aikana. Talotekniikan opetuksessa hyödynnetään alumnien, kuten myös alan yritysten osaamista esimerkiksi vierailijaluentojen avulla. Talotekniikan opiskelijana on mahdollista osallistua ekskursioille, joilla tutustutaan yhteistyöyritysten toimintaan ja tuotteisiin sekä verkostoidutaan mahdollisten työnantajien kanssa. Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja löydät lähialueilta ja niitä on tarjolla läpi opiskeluajan.

Karelian talotekniikan TKI-hankkeissa sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoihin liittyviä projekteja, harjoitteluja sekä opinnäytetöitä. Monivuotiset ja sisällöltään monipuoliset hankkeet mahdollistavat sinulle tutustumisen hankkeessa mukana oleviin yrityksiin, verkostoitumisen hanketoimijoiden kanssa jo ennen valmistumista sekä oman osaamisesi kehittämisen osana hanketiimiä. Hankkeissa kehitetään ja toteutetaan Karelian strategian ja hankkeissa mukana olevien yritysten tarpeiden mukaisia kokonaisuuksia. Hankkeet ovat myös mukana kehittämässä Karelian koulutusta tuottamalla uutta tietoa ja materiaalia opintojaksoille.

Pedagogiset valinnat

Talotekniikan koulutus perustuu lähiopetukseen, jota tukee siihen kytketty työelämä- ja hankeyhteistyö. Opinnoissa hyödynnetään ongelmanratkaisua edistävää yhteistoiminnallista tutkivaa- ja kehittävää oppimista. Näiden toimintatapojen tavoitteena on tukea itsenäisen tiedonhankinnan ja soveltamisen taitojesi sekä työelämävalmiuksiesi kehittymistä opintojen aikana. Opintojesi kautta saat myös valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisesi kehittämiseen.

Opettajat ohjaavat sinun kehittymistäsi talotekniikan käytäntöihin ja työtehtäviin. Opinnoissasi pääset hyödyntämään Karelia-ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjä ja -menetelmiä sekä yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Sinun ammattitaitosi kehittymistä edistetään yhdistämällä teoriaopintoja käytännön suunnitteluharjoituksiin ja laboratoriotöihin, jotka ovat ominaisia talotekniikan opiskelulle.

Opintojen joustava toteuttaminen

Talotekniikan koulutuksen tarjonta mahdollistaa sinulle opintojen joustavan toteutuksen. Opintotarjonnassa on eri pätevyyksiä mahdollistavia opintopolkuja. Saat opintoihisi joustavuutta täydentävien opintojen tarjonnasta, joihin voit sisällyttää myös muiden alojen opintoja. Hankkimasi aiempi osaaminen ja työssä oppiminen voidaan hyödyntää osana opintojasi. Opintojen joustavuutta ja sujuvuutta tuetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla. Talotekniikan koulutus antaa laaja-alaisen osaamisen LVISA-osa-alueilta mutta voit opintojesi loppuvaiheessa vielä erikoistua LVI- tai S-osioon.

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuus kansainvälistymiseen opintojesi, hanketyöskentelyn, kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä harjoittelun kautta. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi myös toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Voit suorittaa osan opinnoistasi kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissa tai tehdä jonkun harjoitteluistasi ulkomailla.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa sinulle itsellesi sekä tuleville työnantajillesi saavutettu osaaminen. Osaamisvaatimukset on johdettu työelämän osaamistarpeista. Insinöörikoulutuksessa osaamista arvioidaan työelämäläheisissä harjoitustöissä, laboratorioharjoituksissa, kirjallisissa ja suullisissa tenteissä sekä raporttien ja oppimistehtävien muodossa. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointiasi sekä opiskelutoverien vertaisarviointia ja -palautetta. Arviointipalautteen avulla seuraat osaamisesi kehittymistä ja asetat uusia oppimisen tavoitteita. Kareliassa on yhteiset arviointiperusteet, joiden pohjalta määritellään opintojakso kohtaisesti arvioinnin toteutus ja perusteet.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Talotekniikasta valmistuvat työskentelevät esimerkiksi talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä tai kiinteistöpäällikkötehtävissä. Opintoihisi liittyy ammatillisen kasvun ja uraohjauksen opintoja, jotka tukevat sinua oman osaamisesi suuntaamisessa. Säännölliset ja sisällöltään syvenevät harjoittelujaksot ja yleensä työelämätoimeksiantona toteutettava opinnäytetyö tukevat työelämävalmiuksiasi ja urasuunnitteluasi.
Työelämän muutokset ja oma urakehityksesi edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamistasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella tai DI-koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojesi ajan.