Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, Suunnittelupainotteinen

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet 3
     
               
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Statiikka 5
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
         
                         
                           
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka 4  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
       
                       
                           
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                           
Professional Communication in English 2  
       
                         
                             
Lujuusoppi 5  
       
                       
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                               
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Teräsrakenteet 1 5  
         
                         
                         
Teräsrakentaminen 3  
         
                         
                         
Johtamisen perusteet 3  
         
                         
                         
Mittaustekniikka 2  
         
                           
                         
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                           
                         
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                         
                         
Pientalon suunnitteluprojekti 3  
         
                           
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                                 
               
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
         
                               
               
Kaavoitus 2    
         
                                 
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                               
                 
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                               
                 
Talotekniset järjestelmät 3    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                         
     
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 0                                                                        
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Supa 38      
             
                                         
Betonirakenteet 2 5    
         
                               
                 
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
           
                                 
               
Talonrakennuksen pohjarakenteet 5    
           
                                   
             
Talonrakennus 2 5    
           
                                   
             
Rakennusten energiatehokkuus 3      
           
                                       
       
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4      
           
                                       
     
Puurakenteet 2 6      
           
                                       
     
Teräsrakenteet 2 5      
           
                                       
     
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 3
       
                 
                                   
Harjoittelu 7      
             
                                         
   
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                         
 
6059457628322732271829470141415.515.51011.515.515.516.50011.515.58100015.513.514.527.55
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 15                                                                        
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                                                                       
Kuntotutkimukset ja -arviot 3    
           
                                 
             
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4      
             
                                         
 
Sisäympäristöolosuhteet 4      
             
                                         
 
LVI-kuntotutkimukset 4    
           
                                 
             
Korjausrakentaminen
()
                                                                       
LVI-korjausrakentaminen 3      
             
                                         
 
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4      
             
                                         
 
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4      
             
                                         
 
Korjausrakennetekniikka 4      
             
                                         
 
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3  
       
                     
                             
037230030070230000001110000003.53.5000011.511.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6059457628322732271829470141415.515.51011.515.515.516.50011.515.58100015.513.514.527.55

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!

Suunnittelupainotteinen

Suunnittelupainotteinen OPS