Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, Tuotantopainotteinen

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
             
                                         
Algebra ja geometria 5
     
             
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
             
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
             
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
       
               
                                     
English for Construction Engineering 3
     
             
                                         
Materiaali- ja valmistustekniikka 3
     
             
                                         
Statiikka 5
     
             
                                         
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet 3
     
             
                                         
Betonirakentaminen 1 4
       
               
                                     
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5
       
               
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
               
                                     
Rakennuskemia 3
       
               
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
               
                                       
Talonrakennus ja kaavoitus 5
       
               
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                     
                             
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka 4  
       
                     
                             
Puurakenteet 1 5  
       
                     
                           
Betonirakenteet 1 5  
       
                     
                           
Professional Communication in English 2  
       
                       
                             
Lujuusoppi 5  
       
                     
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                     
                               
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                     
                             
Teräsrakenteet 1 5  
         
                       
                         
Teräsrakentaminen 3  
         
                       
                         
Johtamisen perusteet 3  
         
                       
                         
Mittaustekniikka 3  
         
                         
                         
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Pohjarakennus 5  
         
                       
                         
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                       
                         
Pientalon suunnitteluprojekti 3  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                               
               
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 5    
         
                             
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                             
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                             
                 
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3    
         
                             
                 
Talotekniset järjestelmät 3    
         
                             
                 
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
     
5760241312628322311015.515.514.511.50011.516.514.517.500101310000.50.5000
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Tupa 23                                                                      
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5    
         
                             
                 
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi 5    
         
                               
                 
Teollisen tuotannon suunnittelu 3      
           
                                     
       
Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4      
           
                                     
     
Rakennushankkeen kustannushallinta 3      
           
                                     
     
Rakennustuotannon johtaminen 3      
           
                                     
     
00101300001001300000000000002.57.5000085000
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 3
       
               
                                     
Harjoittelu 7      
             
                                       
   
Harjoittelu 10      
             
                                         
 
Harjoittelu 10      
             
                                       
   
30027030000027001.51.5000000000000000017100
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                       
     
00015000000150000000000000000000510000
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 15                                                                      
Työelämäharjoittelu 1
                                                                     
Työelämäharjoittelu 1 15    
           
                               
             
00150000001500000000000000007.57.50000000
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                                                                     
Kuntotutkimukset ja -arviot 3    
           
                               
             
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4    
         
                             
                 
Sisäympäristöolosuhteet 4    
         
                             
                 
LVI-kuntotutkimukset 4    
           
                               
             
0015000008700000000000000443.53.50000000
Korjausrakentaminen
()
                                                                     
LVI-korjausrakentaminen 3    
           
                               
             
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4      
             
                                       
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4      
           
                                     
     
Korjausrakennetekniikka 4    
           
                               
             
007800000744000000000000003.53.500221.31.31.3
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                     
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3      
             
                                         
Puurakenteet 3 5      
             
                                         
00080000000800000000000000000000044
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60607164312928324130333115.515.516130011.516.514.517.50016.524.515.514.50015.517.518.311.31.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!

Tuotantopainotteinen

Tuotantopainotteinen OPS