Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Talonrakennuksen perusteet ja rakennusaineet 3
     
             
                                       
Rakentamistalouden perusteet 3
     
             
                                       
Lujuusoppi ja rakenteiden mekaniikka 5
     
             
                                       
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
             
                                       
Algebra ja geometria 5
     
             
                                       
Rakennusdynamiikka 4
     
             
                                       
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                       
English for Construction Engineering 3
     
             
                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Betoni rakennusmateriaalina 5
       
               
                                 
Puu rakennusmateriaalina 3
       
               
                                 
Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta 5
       
               
                                 
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
               
                                 
Rakennuskemia 3
       
               
                                 
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
               
                                 
Talonrakennus ja kaavoitus 5
       
               
                                 
Staattisesti määrätyt rakenteet 5  
       
                   
                             
Puurakenteiden perusteet 4  
       
                   
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                   
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                   
                             
Betonirakenteiden perusteet 4  
       
                   
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                             
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                     
                       
Johtamisen perusteet 3  
       
                   
                             
Sopimustekniikka ja laadunhallinta 5  
       
                   
                             
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                     
                       
Pohjarakenteet 5  
         
                     
                       
Betonirakenteet 4  
         
                     
                       
Talotekniikan perusteet 3  
         
                     
                       
Betonin työtekniikka 3  
         
                     
                       
Puurakenteiden mallinnus 4  
         
                     
                       
Teräsrakenteiden perusteet 3  
         
                     
                       
Professional Communication in English 2  
         
                     
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                         
                 
Kuntoarviot ja -tutkimukset 5    
         
                         
                 
Rakennusfysiikka 3    
         
                         
                 
Rakennushankkeen kustannushallinta 3    
           
                             
           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 2    
         
                         
                 
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                 
     
HARJOITTELU
                                                                   
Harjoittelu 3
       
               
                                 
Harjoittelu 7    
           
                             
             
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
             
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                     
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                     
 
61592931303130291415130151510.310.310.315159.79.79.74.74.74.77710.30.30.315150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 60                                                                    
International Studies 1
()
                                                                   
International Studies 2
()
                                                                   
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                   
Svensk klinik 3                                                                    
English Refresher 3                                                                    
Perusmatematiikka 3                                                                    
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                    
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                    
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                   
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                   
Espanjan perusteet 5                                                                    
Espanjan jatko 5                                                                    
Työelämän espanja 5                                                                    
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                   
Ranskan perusteet 5                                                                    
Ranskan jatko 5                                                                    
Työelämän ranska 5                                                                    
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                   
Saksan perusteet 5                                                                    
Saksan jatko 5                                                                    
Työelämän saksa 5                                                                    
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                   
Venäjän perusteet 5                                                                    
Venäjän jatko 5                                                                    
Työelämän venäjä 5                                                                    
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                    
Työoikeus 3                                                                    
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                    
Valmentava johtaminen 4                                                                    
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                   
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                    
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                    
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                    
Työelämäharjoittelu 1
()
                                                                   
Työelämäharjoittelu 1 15    
         
                       
             
Työelämäharjoittelu 2
()
                                                                   
Työelämäharjoittelu 2 15      
           
                                 
     
Rakennesuunnittelu 1
()
                                                                   
Puurakenteet 1 5    
         
                         
                 
Teräsrakenteet 1 5    
         
                         
                 
Betonirakenteet 2 5    
           
                             
             
Rakennesuunnittelu 2
()
                                                                   
Puurakenteet 2 5    
           
                             
             
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
         
                         
                 
Talonrakennus 2 5    
         
                         
                 
Rakennesuunnittelu 3
()
                                                                   
Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2