Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                                  
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                 
Talonrakennuksen perusteet ja rakennusaineet 3
     
             
                                     
Rakentamistalouden perusteet 3
     
             
                                     
Lujuusoppi ja rakenteiden mekaniikka 5
     
             
                                     
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
             
                                     
Algebra ja geometria 5
     
             
                                     
Rakennusdynamiikka 4
     
             
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                     
English for Construction Engineering 3
     
             
                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                     
Betoni rakennusmateriaalina 5
       
               
                               
Puu rakennusmateriaalina 3
       
               
                               
Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta 5
       
               
                               
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
               
                               
Rakennuskemia 3
       
               
                               
Svenska för byggnadsingenjörer 2
       
               
                               
Talonrakennus ja kaavoitus 5
       
               
                               
Staattisesti määrätyt rakenteet 5  
       
                   
                           
Puurakenteiden perusteet 4  
       
                   
                           
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                   
                           
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                   
                           
Betonirakenteiden perusteet 4  
       
                   
                           
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                           
Johtamisen perusteet 3  
       
                   
                           
Sopimustekniikka ja laadunhallinta 5  
       
                   
                           
Tuotannon suunnittelun perusteet 3  
         
                     
                     
Pohjarakenteet 5  
         
                     
                     
Betonirakenteet 4  
         
                     
                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
         
                     
                     
Talotekniikan perusteet 3  
         
                     
                     
Betonin työtekniikka 3  
         
                     
                     
Puurakenteiden mallinnus 4  
         
                     
                     
Teräsrakenteiden perusteet 3  
         
                     
                     
Professional Communication in English 2  
         
                     
                     
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
                 
Asiantuntijaviestintä 3    
         
                         
                 
Kuntoarviot ja -tutkimukset 5    
           
                           
           
Rakennusfysiikka 3    
         
                         
                 
Rakennushankkeen kustannushallinta 3    
           
                           
           
Rakennusfysikaaliset mittaukset 2    
         
                         
                 
Ammatillinen kasvu 4 1      
             
                                   
 
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 3
       
               
                               
Harjoittelu 7    
           
                           
           
Harjoittelu 10      
             
                                   
 
Harjoittelu 10      
             
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                           
           
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                   
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                   
 
6060293130303030920031151510101015151010104.54.56.76.76.700015.515.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 60                                                                  
International Studies 1
()
                                                                 
International Studies 2
()
                                                                 
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                 
Svensk klinik 3                                                                  
English Refresher 3                                                                  
Perusmatematiikka 3                                                                  
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                  
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                  
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                 
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                 
Espanjan perusteet 5                                                                  
Espanjan jatko 5                                                                  
Työelämän espanja 5                                                                  
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                 
Ranskan perusteet 5                                                                  
Ranskan jatko 5                                                                  
Työelämän ranska 5                                                                  
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                 
Saksan perusteet 5                                                                  
Saksan jatko 5                                                                  
Työelämän saksa 5                                                                  
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                 
Venäjän perusteet 5                                                                  
Venäjän jatko 5                                                                  
Työelämän venäjä 5                                                                  
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                 
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                  
Työoikeus 3                                                                  
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                  
Valmentava johtaminen 4                                                                  
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                 
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                  
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                  
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                  
Työelämäharjoittelu 1
()
                                                                 
Työelämäharjoittelu 1 15    
           
                           
           
Työelämäharjoittelu 2
()
                                                                 
Työelämäharjoittelu 2 15      
           
                               
     
Rakennesuunnittelu 1
()
                                                                 
Puurakenteet 1 5    
         
                         
               
Teräsrakenteet 1 5    
         
                         
               
Betonirakenteet 2 5    
         
                         
               
Teräsrakenteet 2 3    
           
                             
           
Tekla Structures ja tietomallintaminen (BIM) 3    
         
                         
               
Rakennesuunnittelu 2
()
                                                                 
Puurakenteet 2 5    
           
                             
           
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
           
                             
           
Talonrakennus 2 5    
         
                         
               
Rakennesuunnittelu 3
()
                                                                 
Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2      
           
                                 
     
Rakennusfysikaalinen FEM-analyysi 2