Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022, Suunnittelupainotteinen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Rakennusalaan perehtyjä
   
           
                                 
           
Insinöörin perusopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Perehtyminen talonrakennukseen
                                                                       
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet 3
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Kaavoitus 2
     
               
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Statiikan ja lujuusopin perusteet 5
       
                 
                                     
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Rakennetekniikan perusteet
                                                                       
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
590590302900059000151514.514.5000000000019.719.719.7000000
Rakennustekniikan perusosaaja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 1
                                                                       
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
       
                       
                             
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                             
Rakentamisen prosessit
 
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
Tuotannonsuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Johtamisen perusteet 3  
       
                       
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Pohjarakenteet ja viestintä
                                                                       
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Professional Communication in English 2  
         
                         
                         
Hiilipäästölaskenta 3  
         
                         
                         
Mittaustekniikka 2  
         
                         
                         
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Yrittäjyys ja laadunhallinta
                                                                       
Statiikka ja lujuusoppi 5  
         
                         
                         
Rakentamisen laadunhallinta 4  
         
                         
                         
Pientaloprojekti 4  
         
                         
                         
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                         
                         
074000043310000000000021.521.515.515.50000000000000
Rakennustekniikkaan erikoistuja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 2
                                                                       
Teräsrakenteet 1 5    
         
                               
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                               
                 
Teräsrakentaminen 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja rakentamisen ympäristövaikutukset
                                                                       
Rakentamisen ympäristövaikutukset 3    
           
                                 
             
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
           
                                 
             
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
             
Talotekniset järjestelmät 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                                 
             
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 14                                                                        
Rakennesuunnittelu 3 (Suunnittelu)
                                                                       
Betonirakenteet 2 5    
         
                               
                 
Staattisesti määräämättömät rakenteet 5    
         
                               
                 
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4    
           
                                 
             
004700000272000000000000000013.513.510100000000
Rakennustekniikan osaaja
                                                                       
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 15                                                                        
Rakennesuunnittelu 4 (Suunnittelu)
                                                                       
Talonrakennuksen pohjarakenteet 5      
           
                                       
     
Puurakenteet 2 5      
           
                                       
     
Teräsrakenteet 2 5      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Rakennustekniikan harjoittelu 1 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 3 10      
             
                                         
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                       
     
0006000000030300000000000000000000151515150
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kerrostaloprojekti
()
                                                                       
Kerrostalon rakennussuunnittelu (ARK) 5    
           
                                 
             
Rakennusten energiatehokkuus 3    
           
                                 
             
Elementtisuunnittelu 3      
           
                                       
     
Palotekniikka 1      
           
                                       
     
Rakennusakustiikka 2      
           
                                       
     
Tietomallin yhteesovittaminen 1      
           
                                       
     
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                                                                       
LVI-kuntotutkimukset 4    
           
                                 
             
Kuntotutkimukset ja -arviot 3    
         
                               
                 
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4    
         
                               
                 
Sisäympäristöolosuhteet 4    
           
                                 
             
Korjausrakentaminen
()
                                                                       
LVI-korjausrakentaminen 3    
           
                                 
             
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4    
           
                                 
             
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4      
           
                                       
     
Korjausrakennetekniikka 4    
           
                                 
             
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Rakennustekniikan projektiopinnot 5    
         
                             
   
 
Siltaprojekti 1