Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022, Tuotantopainotteinen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Rakennusalaan perehtyjä
   
           
                                 
           
Insinöörin perusopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                         
Rakentamistalouden perusteet 3
     
               
                                         
Algebra ja geometria 5
     
               
                                         
Rakennusdynamiikka 4
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Perehtyminen talonrakennukseen
                                                                       
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet 3
     
               
                                         
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3
     
               
                                         
English for Construction Engineering 3
     
               
                                         
Kaavoitus 2
     
               
                                         
Talonrakennuksen perusteet 3
     
               
                                         
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Statiikan ja lujuusopin perusteet 5
       
                 
                                     
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta 5
       
                 
                                     
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4
       
                 
                                     
Rakennetekniikan perusteet
                                                                       
Betonirakentaminen 1 4
       
                 
                                     
Rakennuskemia 3
       
                 
                                     
Sociala kontakter i arbetslivet 3
       
                 
                                     
Talonrakennus 5
       
                 
                                     
590590302900059000151514.514.5000000000019.719.719.7000000
Rakennustekniikan perusosaaja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 1
                                                                       
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Puurakenteet 1 5  
       
                       
                             
Betonirakenteet 1 5  
       
                       
                             
Rakentamisen prosessit
 
       
                       
                             
Kustannushallinnan perusteet 3  
       
                       
                             
Tuotannonsuunnittelun perusteet 3  
       
                       
                             
Johtamisen perusteet 3  
       
                       
                             
Geotekninen suunnittelu 5  
       
                       
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                             
Pohjarakenteet ja viestintä
                                                                       
Pohjarakennus 5  
         
                         
                         
Professional Communication in English 2  
         
                         
                         
Hiilipäästölaskenta 3  
         
                         
                         
Mittaustekniikka 2  
         
                         
                         
Svenska för byggnadsingenjörer 2  
         
                         
                         
Yrittäjyys ja laadunhallinta
                                                                       
Statiikka ja lujuusoppi 5  
         
                         
                         
Rakentamisen laadunhallinta 4  
         
                         
                         
Pientaloprojekti 4  
         
                         
                         
Liiketoiminta ja yrittäjyys 3  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                         
                         
074000043310000000000021.521.515.515.50000000000000
Rakennustekniikkaan erikoistuja
                                                                       
Rakennesuunnittelu 2
                                                                       
Teräsrakenteet 1 5    
         
                               
                 
Betonirakentaminen 2 4    
         
                               
                 
Rakennusfysiikka 5    
         
                               
                 
Teräsrakentaminen 3    
         
                               
                 
Rakennuttaminen ja rakentamisen ympäristövaikutukset
                                                                       
Rakentamisen ympäristövaikutukset 3    
           
                                 
             
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka 4    
           
                                 
             
Asiantuntijaviestintä 3    
           
                                 
             
Talotekniset järjestelmät 5    
           
                                 
             
Ammatillinen kasvu 4 1    
           
                                 
             
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 14                                                                        
Työmaan perustaminen ja hallinta (Tuotanto)
                                                                       
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät 5    
         
                               
                 
Työmaasuunnittelu 5    
         
                               
                 
Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4    
         
                               
                 
004700000311600000000000000015.515.5880000000
Rakennustekniikan osaaja
                                                                       
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot 15                                                                        
Rakennustuotannon suunnittelu ja johtaminen (Tuotanto)
                                                                       
Rakennushankkeen projektinhallinta 3      
           
                                       
     
Teollisen tuotannon suunnittelu 4      
           
                                       
     
Rakennushankkeen kustannushallinta ja hankintatoimi 5      
           
                                       
     
Rakennustuotannon johtaminen 3      
           
                                       
     
Harjoittelu
                                                                       
Rakennustekniikan harjoittelu 1 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 2 10      
             
                                         
 
Rakennustekniikan harjoittelu 3 10      
             
                                         
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                       
     
0006000000030300000000000000000000151515150
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Työelämäharjoittelu
()
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15    
           
                                 
             
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
                                                                       
LVI-kuntotutkimukset 4    
           
                                 
             
Kuntotutkimukset ja -arviot 3    
         
                               
                 
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 4    
         
                               
                 
Sisäympäristöolosuhteet 4    
           
                                 
             
Korjausrakentaminen
()
                                                                       
LVI-korjausrakentaminen 3    
           
                                 
             
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus 4    
           
                                 
             
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4      
           
                                       
     
Korjausrakennetekniikka 4    
           
                                 
             
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
Rakennustekniikan projektiopinnot 5    
         
                             
   
 
Siltaprojekti 1
     
             
                                         
Johdanto vähähiiliseen rakentamiseen 3                                                                        
Turvallisuusosaaminen 2
       
                 
                                   
Ensiavun peruskurssi 1
       
                 
                                   
4042.677.331300735.675.671.670.330.330.3311100000003.53.517.8317.83002.832.830.830.830
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59741066030294331317530300151514.514.50021.521.515.515.50015.515.527.727.719.70151515150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakennustekniikan opinnoissa saat valmiuksia toimia talonrakennustekniikan alalla. Koulutuksessa perehdyt rakenteiden ja rakennusten suunnitteluun, rakennustuotantoon ja lisääntyvässä määrin kiinteistöjen ylläpitoon ja elinkaaren hallintaan. Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutuksen erityispiirteenä on puu- ja vähähiilinen rakentaminen. Tällä osaamisella voit osaltasi vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen rakennusalalla.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus 240 op /4 v

Osaamisen kuvaus

Rakennustekniikan koulutuksen osaamistavoitteet noudattavat suurelta osin valtakunnallisia rakennusalan sisältösuosituksia, jotka on laadittu yhdessä koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Sen lisäksi opetussuunnitelmaa määrittää Karelia-ammattikorkeakoulun strategia ja korkeakoulukohtaiset osaamistavoitteet. Koulutuksen erityistavoitteena on puu- ja vähähiilisen rakentamisen osaamisen valtakunnallinen edistäminen. Tutkinnon tavoitteena oleva osaaminen on kuvattu alla kaikkien tutkintojen yhteisenä ja koulutuskohtaisena osaamisena.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia rakennushankkeissa ja rakennustuoteteollisuudessa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Riittävän työkokemuksen jälkeen voit toimia vastaavana työnjohtajana, rakennesuunnittelijana, rakennuttajatehtävissä tai teknisenä asiantuntijana hyvin erilaisten työnantajien palveluksessa.
Rakennustekniikan insinöörin koulutus sisältää maankäyttö- ja rakennuslain pätevyysvaatimusten edellyttämät opinnot sekä työnjohto- että rakennesuunnittelutehtävissä vaativaan luokkaan asti.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Tutkinnon ydinosaamisen laajuus on 225 op ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 15 op. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa.

Opinnoissasi voit suuntautua suunnittelu- tai tuotantopainotteisesti. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana saat perusvalmiudet rakennusinsinöörin tehtäviin ja valmiuksia syventävien opintojen suorittamiseen. Ensimmäisenä vuonna tutustut mm. rakennusmateriaaleihin sekä talonrakennuksen yleisimpiin rakenneratkaisuihin. Toisen vuoden aikana opiskelet perusteet rakenteiden suunnittelun ja rakennustuotannon osalta. Kolmannen vuoden aikana voit valinnaisten opintojen kautta syventää osaamistasi joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Neljännen lukuvuoden aikana osoitat osaamistasi soveltavissa projektiopinnoissa sekä teet opinnäytetyön. Ohjatun harjoittelun voit suorittaa kesäjaksolla tai sille varattuna jaksona opintojen aikana. Osan opinnoista voit suorittaa yhteistyössä talotekniikan opiskelijoiden kanssa.