Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                           
Mekaniikka 3
     
               
                                         
Valmistustekniikan perusteet 5
     
               
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                           
English for Mechanical Engineering 3
     
               
                                         
Algebra 3
     
               
                                           
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7
     
               
                                         
Geometria 4
     
               
                                         
Koneturvallisuus 3
       
                 
                                     
Statiikka 5
       
                 
                                     
Lujuusopin perusteet 3
       
                 
                                     
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
                 
                                     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
                 
                                     
Konetekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Kunnossapito 3
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                               
Valmistustekniikka 6  
       
                       
                             
Professional Communication in English 3  
       
                         
                             
Lujuusoppi 3  
       
                       
                             
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
       
                       
                               
Differentiaalilaskenta 3  
       
                       
                             
Koneen osien suunnittelu 5  
       
                       
                             
Materiaalioppi 5  
         
                         
                         
Termodynamiikka ja virtausoppi 5  
       
                       
                             
Dynamiikka 5  
         
                         
                         
Tuotannon laatu 5  
         
                         
                         
Project Management 5  
         
                         
                         
Tuotekehitys koneenrakentamisessa 5  
         
                         
                         
Koneautomaatio 5  
         
                         
                         
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5    
         
                               
                 
Valmistusautomaatio 4    
         
                               
                 
Tuotannonkehitysmenetelmät 4    
         
                               
                 
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                               
                 
Finite Element Method (FEM) 4    
           
                                 
             
Kevytrakennetekniikka 5    
           
                                   
             
Projektityö 3    
         
                                 
                 
Koneen voimansiirto 5    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                                 
                 
Svenska för maskiningenjörer 2    
           
                                 
               
Viestintä 3    
           
                                 
               
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                                 
               
Mekanismien simulointi 3    
           
                                   
             
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3    
           
                                 
               
Materiaalin valinta 2    
           
                                 
               
Yritystalous 5    
         
                               
                 
Hydraulijärjestelmät 4    
           
                                   
             
Automaatioprojekti 4      
           
                                         
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                         
     
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 5
       
                     
                                   
Harjoittelu 5      
             
                                           
 
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                         
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                         
     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                         
   
6159604529322930312915300181113.513.550151415150013.517.51514000155250
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 15                                                                        
International Studies 1
()
                                                                       
International Studies 2
()
                                                                       
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                       
English Refresher 3                                                                        
Perusmatematiikka 3                                                                        
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                        
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                       
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                        
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                        
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                       
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                       
Espanjan perusteet 5                                                                        
Espanjan jatko 5                                                                        
Työelämän espanja 5                                                                        
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                       
Ranskan perusteet 5                                                                        
Ranskan jatko 5                                                                        
Työelämän ranska 5                                                                        
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                       
Saksan perusteet 5                                                                        
Saksan jatko 5                                                                        
Työelämän saksa 5                                                                        
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                       
Venäjän perusteet 5                                                                        
Venäjän jatko 5                                                                        
Työelämän venäjä 5                                                                        
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                       
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                        
Työoikeus 3                                                                        
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                        
Valmentava johtaminen 4                                                                        
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                       
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                        
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                        
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                        
Konseptisuunnittelu
()
                                                                       
Precision Engineering
()