Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                         
Mekaniikka 3
     
             
                                         
Valmistustekniikan perusteet 5
     
             
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                         
English for Mechanical Engineering 3
     
             
                                         
Algebra 3
     
             
                                         
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7
     
             
                                         
Geometria 4
     
             
                                         
Valmistustekniikka 6
       
               
                                     
Statiikka 5
       
               
                                     
Lujuusoppi 5
       
               
                                     
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
               
                                     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
               
                                     
Konetekniikan kemia 3
       
               
                                     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                             
Koneturvallisuus 3  
       
                     
                             
Professional Communication in English 2  
       
                     
                             
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
       
                     
                             
Differentiaalilaskenta 3  
       
                     
                             
Koneen osien suunnittelu 5  
       
                     
                             
Materiaalioppi 5  
       
                     
                             
Termodynamiikka ja virtausoppi 5  
       
                     
                             
Dynamiikka 5  
         
                       
                         
Tuotannon laatu 5  
         
                       
                         
Project Management 5  
         
                       
                         
Tuotekehitys koneenrakentamisessa 5  
         
                       
                         
Koneautomaatio 5  
         
                       
                         
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5  
         
                       
                         
Kunnossapito 3    
         
                             
                 
Valmistusautomaatio 4    
         
                             
                 
Tuotannonkehitysmenetelmät 4    
         
                             
                 
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                             
                 
Projektityö 3    
         
                             
                 
Koneen voimansiirto 5    
         
                             
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
           
                               
             
Svenska för maskiningenjörer 2    
         
                             
                 
Viestintä 3    
           
                               
             
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                               
             
Mekanismien simulointi 3    
           
                               
             
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3    
           
                               
             
Materiaalin valinta 2    
           
                               
             
Yritystalous 5    
           
                               
             
Automaatioprojekti 4      
           
                                     
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 5
       
               
                                     
Harjoittelu 5      
             
                                       
 
Harjoittelu 10      
             
                                       
 
Harjoittelu 10      
             
                                       
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                       
 
63574545293427302520153014.514.517170013.513.515150012.512.51010007.57.515150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                      
International Studies 1
()
                                                                     
International Studies 2
()
                                                                     
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                     
Svensk klinik 3                                                                      
English Refresher 3                                                                      
Perusmatematiikka 3                                                                      
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                      
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                     
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                      
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                     
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                     
Espanjan perusteet 5                                                                      
Espanjan jatko 5                                                                      
Työelämän espanja 5                                                                      
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                     
Ranskan perusteet 5                                                                      
Ranskan jatko 5                                                                      
Työelämän ranska 5                                                                      
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                     
Saksan perusteet 5                                                                      
Saksan jatko 5                                                                      
Työelämän saksa 5                                                                      
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                     
Venäjän perusteet 5                                                                      
Venäjän jatko 5                                                                      
Työelämän venäjä 5                                                                      
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                     
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                      
Työoikeus 3                                                                      
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                      
Valmentava johtaminen 4                                                                      
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                     
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                      
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                      
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                      
Konseptisuunnittelu
()
                                                                     
CAE/FEM 5    
         
                           
               
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta 5    
         
                           
               
Kevytrakennetekniikka 5    
         
                           
               
Precision Engineering
()
                                                                     
Introduction to Precision Engineering 4      
           
                                   
 
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology 4      
           
                                   
 
Precision Mechanism Design 7