Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                    
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Mekaniikka 3
     
             
                                       
Valmistustekniikan perusteet 5
     
             
                                       
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                       
English for Mechanical Engineering 3
     
             
                                       
Algebra 3
     
             
                                       
Statiikka 5
       
               
                                 
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7
     
             
                                       
Valmistustekniikka 6
       
               
                                 
Geometria 4
     
             
                                       
Lujuusoppi 5
       
               
                                 
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
               
                                 
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
               
                                 
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                             
Koneturvallisuus 3  
       
                   
                             
Professional Communication in English 2  
       
                   
                             
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
       
                   
                             
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                             
Koneen osien suunnittelu 5  
       
                   
                             
Materiaalioppi 5  
       
                   
                             
Konetekniikan kemia 3  
       
                   
                             
Termodynamiikka ja virtausoppi 5  
       
                   
                             
Dynamiikka 5  
         
                     
                       
Tuotannon laatu 5  
         
                     
                       
Project Management 5  
         
                     
                       
Tuotekehitys koneenrakentamisessa 5  
         
                     
                       
Koneautomaatio 5  
         
                     
                       
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5  
         
                     
                       
Kunnossapito 3    
         
                         
                 
Valmistusautomaatio 4    
         
                         
                 
Tuotannonkehitysmenetelmät 4    
         
                         
                 
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                         
                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
Koneen voimansiirto 5    
         
                         
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
                 
Svenska för maskiningenjörer 2    
         
                         
                 
Viestintä 3    
           
                             
             
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                             
             
Mekanismien simulointi 3    
           
                             
             
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3    
           
                             
             
Materiaalin valinta 2    
           
                             
             
Yritystalous 5    
         
                         
                 
Automaatioprojekti 4      
           
                                 
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                 
     
HARJOITTELU
                                                                   
Harjoittelu 5
       
               
                                 
Harjoittelu 5      
             
                                     
 
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
Harjoittelu 10      
             
                                     
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                   
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                 
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                     
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                     
 
60604545293130303114103514.514.510.310.310.3151510101010.310.310.37703.33.33.317.517.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                    
International Studies 1
()
                                                                   
International Studies 2
()
                                                                   
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                   
Svensk klinik 3                                                                    
English Refresher 3                                                                    
Perusmatematiikka 3                                                                    
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                    
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                   
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                    
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                    
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                   
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                   
Espanjan perusteet 5                                                                    
Espanjan jatko 5                                                                    
Työelämän espanja 5                                                                    
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                   
Ranskan perusteet 5                                                                    
Ranskan jatko 5                                                                    
Työelämän ranska 5                                                                    
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                   
Saksan perusteet 5                                                                    
Saksan jatko 5                                                                    
Työelämän saksa 5                                                                    
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                   
Venäjän perusteet 5                                                                    
Venäjän jatko 5                                                                    
Työelämän venäjä 5                                                                    
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                   
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                    
Työoikeus 3                                                                    
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                    
Valmentava johtaminen 4                                                                    
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                   
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                    
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                    
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                    
Konseptisuunnittelu
()
                                                                   
CAE/FEM 5    
         
                       
             
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta 5    
         
                       
             
Kevytrakennetekniikka 5    
         
                       
             
Precision Engineering
()
                                                                   
Introduction to Precision Engineering 4    
         
                             
 
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology 4    
         
                             
 
Precision Mechanism Design 7    
         
                             
 
Työelämäharjoittelu 1
()
                                                                   
Työelämäharjoittelu 1 15