Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                  
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                 
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                     
Mekaniikka 3
     
             
                                     
Valmistustekniikan perusteet 5
     
             
                                     
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                     
English for Mechanical Engineering 3
     
             
                                     
Algebra 3
     
             
                                     
Statiikka 5
     
             
                                     
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7
     
             
                                     
Valmistustekniikka 6
       
               
                               
Geometria 4
       
               
                               
Lujuusoppi 5
       
               
                               
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
               
                               
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
               
                               
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                           
Koneturvallisuus 3  
       
                   
                           
Professional Communication in English 2  
       
                   
                           
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
       
                   
                           
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                           
Koneen osien suunnittelu 5  
       
                   
                           
Materiaalioppi 5  
       
                   
                           
Konetekniikan kemia 3  
       
                   
                           
Termodynamiikka ja virtausoppi 5  
       
                   
                           
Dynamiikka 5  
         
                     
                     
Tuotannon laatu 5  
         
                     
                     
Project Management 5  
         
                     
                     
Tuotekehitys koneenrakentamisessa 5  
         
                     
                     
Koneautomaatio 5  
         
                     
                     
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5  
         
                     
                     
Kunnossapito 3    
         
                         
                 
Valmistusautomaatio 4    
         
                         
                 
Tuotannonkehitysmenetelmät 4    
         
                         
                 
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                         
                 
Projektityö 3    
         
                         
                 
Koneen voimansiirto 5    
         
                         
                 
Yritystalous 5    
         
                         
                 
Svenska för maskiningenjörer 2    
         
                         
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
                 
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                           
           
Mekanismien simulointi 3    
           
                           
           
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3    
           
                           
           
Materiaalin valinta 2    
           
                           
           
Viestintä 3    
           
                           
           
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                               
     
Automaatioprojekti 4      
           
                               
     
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 5
       
               
                               
Harjoittelu 5    
           
                           
           
Harjoittelu 10      
             
                                   
 
Harjoittelu 10      
             
                                   
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                           
           
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                   
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                   
 
606055353030303031245301515101010151510101015.515.58881.71.71.715150
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                  
International Studies 1
()
                                                                 
International Studies 2
()
                                                                 
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                 
Svensk klinik 3                                                                  
English Refresher 3                                                                  
Perusmatematiikka 3                                                                  
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                  
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                 
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                  
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                  
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                 
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                 
Espanjan perusteet 5                                                                  
Espanjan jatko 5                                                                  
Työelämän espanja 5                                                                  
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                 
Ranskan perusteet 5                                                                  
Ranskan jatko 5                                                                  
Työelämän ranska 5                                                                  
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                                 
Saksan perusteet 5                                                                  
Saksan jatko 5                                                                  
Työelämän saksa 5                                                                  
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                                 
Venäjän perusteet 5                                                                  
Venäjän jatko 5                                                                  
Työelämän venäjä 5                                                                  
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                 
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                  
Työoikeus 3                                                                  
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                  
Valmentava johtaminen 4                                                                  
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                 
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                  
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                  
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                  
Konseptisuunnittelu
()
                                                                 
CAE/FEM 5    
         
                       
           
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta 5    
         
                       
           
Kevytrakennetekniikka 5    
         
                       
           
Precision Engineering
()
                                                                 
Introduction to Precision Engineering 4      
           
                             
 
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology 4      
           
                             
 
Precision Mechanism Design 7      
           
                             
 
Työelämäharjoittelu 1
()
                                                                 
Työelämäharjoittelu 1 15      
           
                             
 
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                                 
Introduction to Russia 5                                                                  
Russian Business Culture and Communication 5