Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Konetekniikan oppija
                                                                       
Johdanto konetekniikkaan
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                           
Raportointi 2
     
               
                                         
Geometria 3
     
                 
                                         
Algebra 3
     
               
                                           
Koneenpiirustus 3
     
               
                                           
CAD 3
     
                 
                                         
Taulukkolaskenta 2
     
                 
                                         
Konetekniikan fysiikka 3
     
                 
                                         
Koneenrakennuksen työpaja 4
     
               
                                           
Mekaniikka
                                                                       
Statiikka 5
       
                 
                                     
Lujuusopin perusteet 3
       
                   
                                     
Termodynamiikka ja virtaustekniikka 5
       
                 
                                       
English for Mechanical Engineering 3
       
                 
                                       
Konetekniikan perusteet
                                                                       
Ohutlevytuotteen suunnittelu 5
       
                 
                                     
Ohutlevytuotteen valmistus 2
       
                   
                                     
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
                 
                                     
Konetekniikan kemia 3
       
                 
                                       
5600025310000000131218.512.50000000000000000000
Konetekniikan perusteiden osaaja
                                                                       
Materiaalitekniikka
                                                                       
Metallioppi 4  
       
                       
                             
Muovit ja keraamit 2  
       
                         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                               
Lujuusoppi 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka
                                                                       
Koneistettavan osan suunnittelu 4  
       
                     
                         
Koneistettavan osan valmistus 2  
       
                     
                         
Mittaustekniikka 3  
       
                       
                               
Hydrauliikka ja pneumatiikka 4  
       
                       
                             
Sociala kontakter 2  
       
                         
                             
Tuotantotekniikan perusteet
                                                                       
Teollisuustuotanto 3  
         
                         
                           
Tuotantojärjestelmät 3  
         
                         
                         
Koneturvallisuus 3  
         
                           
                         
Differentiaalilaskenta 3  
         
                         
                         
Viestintä 3  
         
                         
                         
Suunnittelutekniikka
 
         
                         
                           
Dynamiikka 5  
         
                         
                         
Koneen osien suunnittelu 5  
         
                         
                         
Koneautomaatio 4    
           
                                 
             
0644000224204000000000111128140000220000000
Konetekniikan soveltaja
                                                                       
Konstruktiotekniikka
                                                                       
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                               
               
Finite Element Methods (FEM) 4    
         
                               
                 
Materiaalin valinta 2    
         
                               
                   
Koneen voimansiirto 5    
         
                               
                 
Tuotekehitys
                                                                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                               
                   
Tuotekehitys koneenrakennuksessa 5    
         
                               
                 
Tuotekehitystoiminta 4    
         
                               
                 
Svenska för maskiningenjörer 2    
         
                                 
                 
Professional Communication in English 3    
         
                               
                   
Tuotantotekniikka
                                                                       
Valmistusautomaatio 4    
           
                                 
               
Tuotannon kehitysmenetelmät 4    
           
                                   
             
Tuotannon laatu 4    
           
                                 
               
Tuotannon ohjaus 3    
           
                                 
               
Tuotantotalous
                                                                       
Yritystalous 5    
           
                                 
             
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                                 
               
Logistiikka 3    
           
                                   
             
Kunnossapito 4    
           
                                   
             
0060000002832000000000000000151318.513.50000000
Konetekniikan kehittäjä
                                                                       
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 5
       
                   
                                     
Harjoittelu 2 5  
         
                           
                         
Harjoittelu 3 20      
           
                                       
       
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
             
                                         
   
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                         
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
             
                                           
 
55035050500201500005000005000000002007.57.50
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                       
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                                       
Älykäs tuotanto
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                         
     
Toleranssianalyysi 3      
           
                                       
       
Tuotannon automatisointi 3      
           
                                       
       
Tuotannon optimointi 3      
           
                                       
       
Robotiikka 3      
           
                                         
     
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä 2      
           
                                         
     
Vastuullinen suunnittelu
                                                                       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                         
     
Toleranssianalyysi 3      
           
                                       
       
Tuotannon automatisointi 3      
           
                                       
       
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3      
           
                                       
     
Rakenteiden optimointi 3      
           
                                       
       
Kestävä kehitys 2      
           
                                       
     
Precision Engineering
                                                                       
Precision Engineering 5      
           
                                       
     
Ultraprecision Manufacturing and measuring 5      
           
                                       
     
Muovitekniikka
                                                                       
Ruiskuvalutekniikka 5      
           
                                       
     
Muovikomposiitit 3      
           
                                       
     
Metalliruiskuvalu 2