Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 225      
             
                                         
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
               
                                           
Mekaniikka 3
     
               
                                         
Valmistustekniikan perusteet 5
       
                 
                                       
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                           
English for Mechanical Engineering 3
     
               
                                         
Algebra 3
     
               
                                           
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7
     
               
                                         
Geometria 4
     
               
                                         
Koneturvallisuus 3
       
                   
                                     
Statiikka 5
     
               
                                       
Lujuusopin perusteet 3
       
                 
                                       
Koneensuunnittelun perusteet 5
       
                 
                                     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
       
                 
                                     
Konetekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Kunnossapito 3      
           
                                     
     
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                       
                               
Valmistustekniikka 6  
       
                       
                             
Professional Communication in English 3  
       
                         
                             
Lujuusoppi 3  
       
                       
                             
Sociala kontakter i arbetslivet 3  
       
                       
                               
Differentiaalilaskenta 3  
       
                       
                             
Koneen osien suunnittelu 5  
     
   
                 
           
           
Materiaalioppi 5  
         
                         
                         
Termodynamiikka ja virtausoppi 5  
       
                       
                             
Dynamiikka 5  
         
                         
                         
Tuotannon laatu 5  
         
                         
                       
Project Management 5  
         
                         
                         
Tuotekehitys koneenrakentamisessa 5  
         
                         
                         
Koneautomaatio 5  
         
                         
                         
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5    
         
                               
                 
Valmistusautomaatio 4    
         
                               
                 
Tuotannonkehitysmenetelmät 4    
         
                               
                 
Tuotantolaitesuunnittelu 4    
         
                               
                 
Finite Element Method (FEM) 4    
           
                                 
             
Kevytrakennetekniikka 5    
           
                                   
             
Projektityö 3    
         
                                 
                 
Koneen voimansiirto 5    
         
                               
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                                 
                 
Svenska för maskiningenjörer 2    
         
                             
                 
Viestintä 3    
           
                                 
               
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3    
           
                                 
               
Mekanismien simulointi 3    
           
                                   
             
Hitsatun rakenteen suunnittelu 3    
           
                                 
               
Materiaalin valinta 2    
           
                                 
               
Yritystalous 5    
         
                               
                 
Hydraulijärjestelmät 4    
           
                                   
             
Automaatioprojekti 4      
           
                                         
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                         
     
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 5
       
                   
                                     
Harjoittelu 5      
             
                                           
 
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
Harjoittelu 10      
             
                                           
 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                       
     
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
             
                                         
 
5856.562.527326.531.526.5303329.518255015.5111714.50013.812.814.214.21.70.714.218.213.814.80.8161177.5102.575
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 15                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5856.562.527326.531.526.5303329.518255015.5111714.50013.812.814.214.21.70.714.218.213.814.80.8161177.5102.575

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!