Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                       
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
               
                                         
Mikrobiologia 5
       
                 
                                     
Introduction to Environmental English 2
     
               
                                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
               
                                           
Luvut ja lausekkeet 5
     
             
                                       
Virtausmekaniikka ja lämpöoppi 6
     
               
                                         
Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät 5
     
               
                                         
Työelämän viestintä 3
       
                   
                                     
Vesitalous 5
       
                 
                                     
Ympäristökemia 6
     
               
                                     
Vektorioppi ja differentiaalilaskenta 3
       
                 
                                     
Sähkö- ja aalto-oppi 6
       
                 
                                     
Miljösvenska 2
       
                   
                                     
Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5
     
               
                                         
Vesiekosysteemit 5  
       
                     
                         
Päästöjenhallinnan erotusprosessit 6  
       
                     
                         
Ympäristöoikeuden perusteet 6  
       
                     
                         
Puupohjaiset energiateknologiat 5  
       
                     
                         
Ympäristöterveys ja -turvallisuus 5  
       
                     
                         
Energiatehokkuus 6  
       
                     
                         
Miljösvenska för arbetslivet 3  
       
                     
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Ympäristöalan yritystoiminta 5  
       
                     
                         
Energiantuotantoratkaisut 5  
       
                     
                         
Energia- ja ympäristöpolitiikka 5  
       
                     
                         
AutoCad projekti 4  
       
                     
                         
Kiertotalous 6  
       
                     
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                             
             
Environmental English for Working Life 3    
         
                             
             
Ympäristöviestintä 5    
         
                             
             
Teollinen ekologia ja elinkaarianalyysi 5    
         
                             
             
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 5    
         
                             
             
Tilastomatematiikka ja optimointi 5    
         
                             
             
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5    
         
                             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
         
                             
             
Energiaratkaisujen hankinta ja mitoitus 5      
           
                                     
 
Vesistöjen kunnostustekniikat 5      
           
                                     
 
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                     
 
HARJOITTELU
                                                                       
Prosessiharjoittelu 10                                                                        
Työnjohdollinen harjoittelu 10                                                                        
Insinööriharjoittelu 10                                                                        
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
 
Opinnäytetyö, viimeistely 5      
           
                                     
 
6062322629.730.3313116161313015.314.314.3160015.515.515.515.5008888006.56.56.56.50
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6062322629.730.3313116161313015.314.314.3160015.515.515.515.5008888006.56.56.56.50

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!