Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                        
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                             
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                             
Mikrobiologia 5
       
                 
                                   
Introduction to Environmental English 2
     
             
                                           
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                             
Luvut ja lausekkeet 5
     
             
                                           
Virtausmekaniikka ja lämpöoppi 6
     
             
                                           
Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät 5
     
             
                                           
Työelämän viestintä 3
       
                 
                                   
Vesitalous 5
       
                 
                                     
Ympäristökemia 6
       
                 
                                   
Vektorioppi ja differentiaalilaskenta 3
       
                 
                                   
Sähkö- ja aalto-oppi 6
       
                 
                                       
Miljösvenska 2
       
                 
                                   
Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5
     
             
                                             
Vesiekosysteemit 5  
       
                   
                       
Päästöjenhallinnan erotusprosessit 6  
       
                   
                       
Ympäristöoikeuden perusteet 6  
       
                   
                       
Puupohjaiset energiateknologiat 5  
       
                   
                       
Ympäristöterveys ja -turvallisuus 5  
       
                   
                       
Energiatehokkuus 6  
       
                   
                       
Miljösvenska för arbetslivet 3  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ympäristöalan yritystoiminta 5  
       
                   
                       
Energiantuotantoratkaisut 5  
       
                   
                       
Energia- ja ympäristöpolitiikka 5  
       
                   
                       
AutoCad projekti 4  
       
                   
                       
Kiertotalous 6  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Environmental English for Working Life 3    
         
                           
           
Ympäristöviestintä 5    
         
                           
           
Teollinen ekologia ja elinkaarianalyysi 5    
         
                           
           
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 5    
         
                           
           
Tilastomatematiikka ja optimointi 5    
         
                           
           
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5    
         
                           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
         
                           
           
Energiaratkaisujen hankinta ja mitoitus 5      
           
                                   
Vesistöjen kunnostustekniikat 5      
           
                                   
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                   
HARJOITTELU
                                                                       
Prosessiharjoittelu 10                                                                        
Työnjohdollinen harjoittelu 10                                                                        
Insinööriharjoittelu 10                                                                        
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                   
60623226303031311616131321.58.5015.38.36.310.310.310.310.310.310.35.35.35.35.35.35.34.34.34.34.34.34.3
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                        
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60623226303031311616131321.58.5015.38.36.310.310.310.310.310.310.35.35.35.35.35.35.34.34.34.34.34.34.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!