Opetussuunnitelmat

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMISEN OPINNOT 210                                                                      
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                                     
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                         
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                         
Mikrobiologia 5
     
           
                                     
Introduction to Environmental English 2
     
             
                                         
Tieto- ja viestintätekniikka 3
     
             
                                         
Luvut ja lausekkeet 5
     
             
                                         
Virtausmekaniikka ja lämpöoppi 6
     
             
                                         
Kartoitus ja paikkatietojärjestelmät 5
     
             
                                         
Työelämän viestintä 3
       
               
                                       
Vesitalous 5
       
               
                                     
Ympäristökemia 6
       
               
                                     
Vektorioppi ja differentiaalilaskenta 3
       
               
                                       
Sähkö- ja aalto-oppi 6
       
               
                                     
Miljösvenska 2
       
               
                                     
Uusiutuvan energian lähteet ja käyttö 5
       
               
                                     
Vesiekosysteemit 5  
       
                     
                             
Päästöjenhallinnan erotusprosessit 6  
       
                     
                             
Ympäristöoikeuden perusteet 6  
       
                     
                             
Puupohjaiset energiateknologiat 5  
         
                       
                         
Ympäristöterveys ja -turvallisuus 5  
       
                     
                             
Energiatehokkuus 6  
       
                       
                             
Miljösvenska för arbetslivet 3  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Ympäristöalan yritystoiminta 5  
       
                     
                         
Energiantuotantoratkaisut 5  
       
                   
                           
Energia- ja ympäristöpolitiikka 5  
         
                       
                           
AutoCad projekti 4  
         
                       
                         
Kiertotalous 6  
         
                         
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
             
Environmental English for Working Life 3    
         
                             
                   
Ympäristöviestintä 5    
         
                             
                 
Teollinen ekologia ja elinkaarianalyysi 5    
         
                             
                 
Laatu- ja ympäristöjohtaminen 5    
         
                             
                 
Tilastomatematiikka ja optimointi 5    
         
                             
                 
Työlainsäädäntö ja esimiestyö 5    
         
                               
                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3    
         
                               
                 
Energiaratkaisujen hankinta ja mitoitus 5      
           
                                     
     
Vesistöjen kunnostustekniikat 5      
           
                                     
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                                   
 
HARJOITTELU
                                                                     
Prosessiharjoittelu 10  
         
                       
                         
Työnjohdollinen harjoittelu 10    
           
                               
             
Insinööriharjoittelu 10      
           
                                     
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö, suunnitelma 5      
             
                                       
 
Opinnäytetyö, toteutus 5      
             
                                       
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                                       
 
6072423627.532.536.335.731.510.520.515.513.813.819.313.30014.222.218.217.50013.318.35.35.30010.310.37.87.80
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                                      
Uusiutuva energia
()
                                                                     
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                                                                      
Uusiutuva energia liikenteessä 6                                                                      
Bioenergian laitosrutiinit 4                                                                      
Geoinformatics
()
                                                                     
Open Source GIS 5                                                                      
Geographic Data Analysis 5                                                                      
GIS Project 5                                                                      
Environmental Management
()
                                                                     
Social and Environmental Responsibility 5                                                                      
Environmental Management Project 5                                                                      
Climate and Energy Planning 5                                                                      
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                                     
Introduction to Russia 5                                                                      
Russian Business Culture and Communication 5                                                                      
Russian Consumer Behaviour 5                                                                      
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                                     
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                      
Työoikeus 3                                                                      
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                      
Valmentava johtaminen 4                                                                      
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                                     
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                      
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                      
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                      
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                                     
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                      
Myyntitaidot 5                                                                      
Asiakkuudenhallinta 5                                                                      
Käytännön taloushallinto
()
                                                                     
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                                      
Verotus 5                                                                      
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                                      
International Studies 1
()
                                                                     
International Studies 2
()
                                                                     
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                                     
Svensk klinik 3                                                                      
English Refresher 3                                                                      
Perusmatematiikka 3                                                                      
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                      
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                                     
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                      
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                      
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                                     
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                                     
Espanjan perusteet 5                                                                      
Espanjan jatko 5                                                                      
Työelämän espanja 5                                                                      
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                                     
Ranskan perusteet 5