Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 153                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Projektityöskentely 3
     
             
                                   
Talousmatematiikka 5
     
             
                                 
Markkinoinnin perusteet 5
     
             
                                   
Tietojenkäsittelyn työvälineet 5
     
             
                                   
Liiketoiminta ja yrittäjyys 5
     
             
                                   
Tilastolliset menetelmät 2
       
                 
                               
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3
       
               
                               
Talous ja yhteiskunta 5
       
               
                               
Liike-elämän viestintä 5
     
           
 
                               
Yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Business English 3
       
               
                               
Juridiikan perusteet 5
       
               
                               
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                         
Kontakta Norden 3  
       
                     
                       
Työoikeus 3  
       
                     
                       
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
                     
                       
International Business Communication 3  
       
                     
                       
Kannattava yritys 5  
       
                     
                       
Markkinoinnin suunnittelu 5  
       
                     
                       
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                     
                       
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                       
                     
Palvelujen markkinointi 3  
         
                       
                     
Budjetointi ja raportointi 3  
         
                       
                     
Affärskommunikation 3  
         
                       
                     
eBusiness 4  
         
                       
                     
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                           
       
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät 3    
         
                           
       
Valinnainen kieli
()
                                                               
Espanjan perusteet 5
     
             
                                   
Ranskan perusteet 5
     
             
                                   
Saksan perusteet 5
     
             
                                   
Venäjän perusteet 5
     
             
                                   
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 30    
         
                           
 
         
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                     
7544391045.529.5301419.519.51002223.51514.50015.514.51400017.32.317.32.30055
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 57                                                                
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7544391045.529.5301419.519.51002223.51514.50015.514.51400017.32.317.32.30055

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!