Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 153                                                                
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 2
     
             
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
             
                                   
Projektityöskentely 3
     
             
                                   
Talousmatematiikka 5
     
             
                                 
Markkinoinnin perusteet 5
     
             
                                   
Tietojenkäsittelyn työvälineet 5
     
             
                                   
Liiketoiminta ja yrittäjyys 5
     
             
                                   
Tilastolliset menetelmät 2
       
               
                               
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3
       
                 
                               
Talous ja yhteiskunta 5
       
               
                               
Liike-elämän viestintä 5
       
               
                               
Yritystalouden perusteet 5
       
               
                               
Business English 3
       
               
                               
Juridiikan perusteet 5
       
               
                               
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                     
                       
Kontakta Norden 3  
       
                     
                       
Työoikeus 3  
       
                     
                         
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
                     
                       
International Business Communication 3  
       
                     
                       
Kannattava yritys 5  
       
                     
                       
Markkinoinnin suunnittelu 5  
       
                     
                       
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                       
                       
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                       
                     
Palvelujen markkinointi 3  
         
                       
                     
Budjetointi ja raportointi 3  
         
                       
                     
Affärskommunikation 3  
         
                       
                     
eBusiness 4  
         
                       
                     
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                           
       
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät 3    
         
                           
       
Valinnainen kieli
()
                                                               
Espanjan perusteet 5
     
             
                                   
Ranskan perusteet 5
     
             
                                   
Saksan perusteet 5
     
             
                                   
Venäjän perusteet 5
     
             
                                   
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 30    
         
                           
 
         
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                           
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                     
7544391044.530.5301419.519.51002123.51515.50014161400017.32.317.32.30055
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT 57                                                                
International Studies 1
()
                                                               
International Studies 2
()
                                                               
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                               
Svensk klinik 3                                                                
English Refresher 3                                                                
Perusmatematiikka 3                                                                
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                                
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                               
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                                
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                                
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                               
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                               
Espanjan jatko 5                                                                
Työelämän espanja 5                                                                
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                               
Ranskan jatko 5                                                                
Työelämän ranska 5                                                                
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                               
Saksan jatko 5                                                                
Työelämän saksa 5                                                                
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                               
Venäjän jatko 5                                                                
Työelämän venäjä 5                                                                
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                               
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                                
Työoikeus 3                                                                
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                                
Valmentava johtaminen 4                                                                
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                               
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                                
Yrittäjän taloushallinto 5                                                                
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                                
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
                                                               
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                                
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                                
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                               
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                                
Myyntitaidot 5                                                                
Asiakkuudenhallinta 5                                                                
Vaikuttava markkinointi
()
                                                               
Markkinointiviestintä 5                                                                
Lanseerausmarkkinointi 5                                                                
Markkinointitutkimus 5                                                                
Toiminnallinen markkinointi
()
                                                               
Markkinointioikeus 4                                                                
Markkinoinnin projektityö 4                                                                
Exhibitions, Shows and Fairs 3                                                                
Toiminnan ohjaus 4                                                                
Käytännön taloushallinto
()
                                                               
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                                
Verotus 5                                                                
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                                
Johdon taloushallinto
()
                                                               
Rahoitus ja investoinnit 5                                                                
Talouden ohjaus ja raportointi 6                                                                
Toiminnan ohjaus 4                                                                
Ammattimainen taloushallinto
()
                                                               
Tilintarkastus 7                                                                
IFRS-kirjanpito 5                                                                
Konsernitilinpäätös 3                                                                
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                               
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                                
Epic Challenge -Development case 10                                                                
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                               
Introduction to Russia 5