Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 153                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                   
Projektityöskentely 3
     
           
                                   
Talousmatematiikka 5
     
         
                             
Markkinoinnin perusteet 5
     
           
                                   
Tietojenkäsittelyn työvälineet 5
     
           
                                   
Liiketoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                                   
Tilastolliset menetelmät 2
       
             
                             
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3
       
             
                             
Talous ja yhteiskunta 5
       
             
                             
Liike-elämän viestintä 5
       
             
                             
Yritystalouden perusteet 5
       
             
                             
Business English 3
       
             
                             
Juridiikan perusteet 5
       
             
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                       
Kontakta Norden 3  
       
                 
                       
Työ- ja virkamiesoikeus 3  
       
                 
                       
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
                 
                       
International Business Communication 3  
       
                 
                       
Kannattava yritys 5  
       
                 
                       
Markkinoinnin suunnittelu 5  
       
                 
                       
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                     
                 
Palvelujen markkinointi 3  
       
                 
                       
Budjetointi ja raportointi 3  
       
                 
                       
Affärskommunikation 3  
       
                 
                       
eBusiness 4  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 4 1    
         
                       
     
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät 3    
         
                       
     
Valinnainen kieli
()
                                                             
Espanjan perusteet 5
     
           
                                   
Ranskan perusteet 5
     
           
                                   
Saksan perusteet 5
     
           
                                   
Venäjän perusteet 5
     
           
                                   
Harjoittelu
                                                             
Harjoittelu 30    
         
                       
       
Opinnäytetyö
                                                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
           
                             
       
Opinnäytetyö, toteutus 5      
           
                                 
 
Opinnäytetyö, raportointi 5      
           
                                 
 
7544391044.530.543117221022.322.310.210.210.214.314.314.30.30.30.35.75.75.710.710.70.7550
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 57                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                             
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                              
Työoikeus 3                                                              
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                              
Valmentava johtaminen 4                                                              
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                             
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                              
Yrittäjän taloushallinto 5                                                              
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                              
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
                                                             
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                              
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                              
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                              
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                             
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                              
Myyntitaidot 5                                                              
Asiakkuudenhallinta 5                                                              
Vaikuttava markkinointi
()
                                                             
Markkinointiviestintä 5                                                              
Lanseerausmarkkinointi 5                                                              
Markkinointitutkimus 5                                                              
Toiminnallinen markkinointi
()
                                                             
Markkinointioikeus 4                                                              
Markkinoinnin projektityö 4                                                              
Exhibitions, Shows and Fairs 3                                                              
Toiminnan ohjaus 4                                                              
Käytännön taloushallinto
()
                                                             
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                              
Verotus 5                                                              
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                              
Johdon taloushallinto
()
                                                             
Rahoitus ja investoinnit 4                                                              
Talouden ohjaus ja raportointi 6                                                              
Toiminnan ohjaus 4                                                              
Ammattimainen taloushallinto
()
                                                             
Tilintarkastus 6                                                              
IFRS-kirjanpito 4                                                              
Konsernitilinpäätös 3                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge - Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Ikäosaava ammattilainen
()