Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 153                                                            
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                           
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                 
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                 
Projektityöskentely 3
     
           
                                 
Talousmatematiikka 5
     
         
                           
Markkinoinnin perusteet 5
     
           
                                 
Tietojenkäsittelyn työvälineet 5
     
           
                                 
Liiketoiminta ja yrittäjyys 5
     
           
                                 
Tilastolliset menetelmät 2
       
             
                           
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3
       
             
                           
Talous ja yhteiskunta 5
       
             
                           
Liike-elämän viestintä 5
       
             
                           
Yritystalouden perusteet 5
       
             
                           
Business English 3
       
             
                           
Juridiikan perusteet 5
       
             
                           
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                       
Kontakta Norden 3  
       
                 
                       
Työ- ja virkamiesoikeus 3  
       
                 
                       
Kansainvälinen liiketoiminta 5  
       
                 
                       
International Business Communication 3  
       
                 
                       
Kannattava yritys 5  
       
                 
                       
Markkinoinnin suunnittelu 5  
       
                 
                       
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                 
                       
Ammatillinen kasvu 3 2    
         
                     
     
Palvelujen markkinointi 3  
         
                   
                 
Budjetointi ja raportointi 3  
         
                   
                 
Affärskommunikation 3  
         
                   
                 
eBusiness 4  
         
                   
                 
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät 3    
         
                     
     
Valinnainen kieli
()
                                                           
Espanjan perusteet 5
     
           
                                 
Ranskan perusteet 5
     
           
                                 
Saksan perusteet 5
     
           
                                 
Venäjän perusteet 5
     
           
                                 
Harjoittelu
                                                           
Harjoittelu 30    
         
                     
     
Opinnäytetyö
                                                           
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                     
       
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                             
 
Opinnäytetyö, raportointi 5    
         
                             
 
754343.36.744.530.5301320.522.86.722.322.310.210.210.215154.34.34.36.86.86.86.86.89.23.33.30
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 57                                                            
International Studies 1
()
                                                           
International Studies 2
()
                                                           
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                           
Svensk klinik 3                                                            
English Refresher 3                                                            
Perusmatematiikka 3                                                            
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                            
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                           
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                            
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                            
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                           
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                           
Espanjan jatko 5                                                            
Työelämän espanja 5                                                            
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                           
Ranskan jatko 5                                                            
Työelämän ranska 5                                                            
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                           
Saksan jatko 5                                                            
Työelämän saksa 5                                                            
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                           
Venäjän jatko 5                                                            
Työelämän venäjä 5                                                            
Johtaminen ja esimiestyö
()
                                                           
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 4                                                            
Työoikeus 3                                                            
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4                                                            
Valmentava johtaminen 4                                                            
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
                                                           
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan 5                                                            
Yrittäjän taloushallinto 5                                                            
Markkinoinnilla menestykseen 5                                                            
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
                                                           
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                            
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                            
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
                                                           
Kuluttajakäyttäytyminen 5                                                            
Myyntitaidot 5                                                            
Asiakkuudenhallinta 5                                                            
Vaikuttava markkinointi
()
                                                           
Markkinointiviestintä 5                                                            
Lanseerausmarkkinointi 5                                                            
Markkinointitutkimus 5                                                            
Toiminnallinen markkinointi
()
                                                           
Markkinointioikeus 4                                                            
Markkinoinnin projektityö 4                                                            
Exhibitions, Shows and Fairs 3                                                            
Toiminnan ohjaus 4                                                            
Käytännön taloushallinto
()
                                                           
Henkilöstö ja palkkahallinto 5                                                            
Verotus 5                                                            
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5                                                            
Johdon taloushallinto
()
                                                           
Rahoitus ja investoinnit 4                                                            
Talouden ohjaus ja raportointi 6                                                            
Toiminnan ohjaus 4                                                            
Ammattimainen taloushallinto
()
                                                           
Tilintarkastus 6                                                            
IFRS-kirjanpito 4                                                            
Konsernitilinpäätös 3                                                            
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                           
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                            
Epic Challenge -Development case 10                                                            
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                           
Introduction to Russia 5                                                            
Russian Business Culture and Communication 5                                                            
Russian Consumer Behaviour 5                                                            
Ikäosaava ammattilainen
()
                                                           
Ikäosaamisen kehittämishanke 15                                                            
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
                                                           
000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 754343.36.744.530.5301320.522.86.722.322.310.210.210.215154.34.34.36.86.86.86.86.89.23.33.30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!