Opetussuunnitelmat

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Liiketalouden tuntija
                                                               
Johdanto tradenomiopintoihin
                                                               
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                                   
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2
     
           
                                   
Tietojenkäsittelyn työvälineet 4
     
           
                                   
Talousmatematiikka 5
     
           
                                   
Liiketoiminnan perusteet
                                                               
Yritystalouden perusteet 5
     
           
                                   
Juridiikan perusteet 2
     
           
                                   
Johtamisen perusteet 3
     
           
                                   
Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 6
     
           
                                   
Vuorovaikutuksellinen liiketoiminta
                                                               
Business Communication in English 3
       
               
                             
Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu 5
       
               
                             
Liike-elämän viestintä 4
       
               
                             
Kansainvälinen liiketoiminta 5
       
               
                             
Vastuullinen liiketoiminta
                                                               
Kansantalouden perusteet 3
       
               
                             
Kestävä liiketoiminta 4
       
               
                             
Liiketoimintasuunnitelma 4
       
               
                             
Yritys- ja sopimusoikeus 3
       
               
                             
600002931000009.79.79.710.310.310.3000000000000000
Liiketalouden toimija
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Liiketalouden ammattilaiseksi kehittyminen
                                                               
Sociala kontakter 3  
       
                   
                       
Tilastolliset menetelmät 2  
       
                   
                       
Tieteellinen kirjoittaminen 1  
       
                   
                       
Prosessien toiminnanohjaus 3  
       
                   
                       
Urasuunnittelu 1  
       
                   
                       
Liiketoiminta käytännössä
                                                               
Markkinoinnin suunnittelu 4  
       
                   
                       
Kannattava yritys 5  
       
                   
                       
Sähköinen kaupankäynti 4  
       
                   
                       
Työoikeus 3  
       
                   
                       
Työhyvinvoinnin johtaminen 4  
       
                   
                       
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Markkinointi 30                                                                
Asiakaslähtöinen markkinointi
                                                               
Asiakas on ykkönen 5  
         
                       
                 
Markkinointitutkimus 5  
         
                       
                 
Vaikuttava markkinointi 4  
         
                       
                 
Oman osaamisen markkinointi 1  
         
                       
                 
Affärskommunikation 3  
         
                       
                 
Markkinointiviestintä ja lanseeraus
                                                               
Markkinointiviestintä 4  
         
                       
                 
Lanseerausmarkkinointi 5  
         
                       
                 
Marketing Communication in English 3  
         
                       
                 
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Taloushallinto 30                                                                
Käytännön taloushallinto 1
                                                               
Yritysverotus 4  
         
                       
                 
Arvonlisäverotus 4  
         
                       
                 
Palkka- ja henkilöstöhallinto 5  
         
                       
                 
English for Accounting and Finance 3  
         
                       
                 
Oman osaamisen markkinointi 1  
         
                       
                 
Affärskommunikation 3  
         
                       
                 
Käytännön taloushallinto 2
                                                               
Kirjanpito ja tilinpäätös 5  
         
                       
                 
Konsernitilinpäätös 3  
         
                       
                 
Julkishallinnon talous 2  
         
                       
                 
09000003060000000000101010202020000000000
Liiketalouden osaaja
(Valitaan opintoja 31 op)
                                                               
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Taloushallinto 31                                                                
Ammattimainen taloushallinto
                                                               
IFRS-tilinpäätös 4    
           
                               
     
Tilintarkastus 7    
           
                               
     
Kirjanpidon erityiskysymykset 3    
           
                               
     
Kohti työelämää 1    
           
                               
     
Johdon taloushallinto
                                                               
Talouden ohjaus ja raportointi 6    
           
                               
     
Rahoitus ja investoinnit 5    
           
                               
     
Tiedolla johtaminen 5    
           
                               
     
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Markkinointi 31                                                                
Matkalla markkinoinnin tai myynnin ammattilaiseksi
                                                               
Markkinointioikeus 4    
         
                           
           
Tapahtumamarkkinointi 4    
         
                           
           
Vaikuttaminen verkostoissa 3    
         
                           
           
Myyntitaidot 4    
         
                           
           
Markkinoinnin ja myynnin digiosaaja
                                                               
Digitaalisen markkinoinnin perusteet 5    
         
                           
           
Digimarkkinoinnin kanavat 5    
         
                           
           
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi 5    
         
                           
           
Kohti työelämää 1    
         
                           
           
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Juridiikka 31                                                                
Liiketoiminnan juridiikka 1
                                                               
Eu-oikeuden perusteet 3    
           
                               
     
Immateriaalioikeuden perusteet 3    
           
                               
     
Perhe- ja perintöoikeus 3    
           
                               
     
Oikeuslähteet ja tiedonhankinta 3    
         
                           
           
English for Business Law 3    
         
                           
           
Liiketoiminnan juridiikka 2
                                                               
Julkinen hallinto ja digitalisaatio 5    
         
                           
           
Sopimusoikeuden käytännön kurssi 5    
         
                           
           
Käytännön työoikeutta HR-asiantuntijoille 5    
           
                               
     
Kohti työelämää 1    
           
                               
     
0093000004647000000000000015.315.315.315.715.715.7000
Liiketalouden kehittäjä
                                                               
Harjoittelu
                                                               
Liiketalouden harjoittelu 30    
         
                         
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät 3    
         
                             
Opinnäytetyö, suunnitelma 5    
         
                             
Opinnäytetyö, toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyö, viimeistely 5    
         
                             
00399000015249000000000000555888333
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                               
Kielipolku 0                                                                
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                               
Venäjän perusteet 5                                                                
Venäjän jatko 5                                                                
Työelämän venäjä 5                                                                
Mediavenäjä 3                                                                
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                               
Saksan perusteet 5