Opetussuunnitelmat

Bachelor of Business Administration, Degree Programme in International Business

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMISEN OPINNOT 180                                                              
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
                                                             
Career Planning and Development 1 2
     
           
                                   
Elements of Business 5
     
           
                                   
Financial Calculations 4
     
           
                                   
Academic English 3
     
           
                                   
Business IT Skills 2
     
           
                                   
Marketing 9
     
           
                                   
Project Management 5
       
             
                             
Intercultural Communication 5
       
             
                             
Business Legislation 3
       
             
                             
Organisation and Management 5
       
             
                             
Business Environment 7
       
             
                             
Career Planning and Development 2 1  
       
               
                   
International Logistics and Legislation 5  
       
                 
                       
Global Business Environment 4  
       
                 
                       
Consumer Behaviour 3  
       
                 
                       
International Marketing 4  
       
                 
                       
International Business 5  
       
                 
                       
Global Business Communication 3  
         
                     
                   
Exhibitions, Shows and Fairs 3  
         
                     
                   
Personal Selling 5  
         
                     
                   
Leadership Skills 3  
         
                     
                   
International Market Research 3  
         
                     
                   
Managerial Accounting 5  
         
                     
                   
Research Methods 3  
         
                     
                   
Career Planning and Development 3 1  
       
               
                   
Research Seminar 3    
         
                         
           
Marketing and Management Studies 10    
         
                         
           
Career Planning and Development 4 1    
         
                       
       
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
                                                             
Finnish 1 5
     
           
                                   
Finnish 2 5
       
             
                             
Finnish 3 5  
       
                 
                       
German 1 5
     
           
                                   
German 2 5
       
             
                             
German 3 5  
       
                 
                       
Russian 1 5
     
           
                                   
Russian 2 5
       
             
                             
Russian 3 5  
       
                 
                       
Business Communication in Finnish 3  
       
                 
                       
Business in Nordic Countries 3  
       
                 
                       
Affärer i Norden 5  
         
                     
                   
Working in Finland 5  
         
                     
                   
HARJOITTELU
                                                             
Work Placement 30    
           
                             
       
OPINNÄYTETYÖ
                                                             
Thesis, planning 5    
         
                       
       
Thesis, implementation 5      
           
                                 
 
Thesis, reporting 5      
           
                                 
 
80794910404043.235.8163310202013.313.313.314.414.414.417.917.905.35.35.316.516.50550
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT 30                                                              
International Studies 1
()
                                                             
International Studies 2
()
                                                             
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
                                                             
Svensk klinik 3                                                              
English Refresher 3                                                              
Perusmatematiikka 3                                                              
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3                                                              
Urheiluakatemia-valmennus
()
                                                             
Urheiluakatemiavalmennus 1 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 2 5                                                              
Urheiluakatemiavalmennus 3 5                                                              
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
                                                             
Valinnainen kieli, espanja
()
                                                             
Espanjan perusteet 5                                                              
Espanjan jatko 5                                                              
Työelämän espanja 5                                                              
Valinnainen kieli, ranska
()
                                                             
Ranskan perusteet 5                                                              
Ranskan jatko 5                                                              
Työelämän ranska 5                                                              
Valinnainen kieli, saksa
()
                                                             
Saksan perusteet 5                                                              
Saksan jatko 5                                                              
Työelämän saksa 5                                                              
Valinnainen kieli, venäjä
()
                                                             
Venäjän perusteet 5                                                              
Venäjän jatko 5                                                              
Työelämän venäjä 5                                                              
Uusiutuva energia
()
                                                             
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat 5                                                              
Uusiutuva energia liikenteessä 6                                                              
Bioenergian laitosrutiinit 4                                                              
Geoinformatics
()
                                                             
Open Source GIS 5                                                              
Geographic Data Analysis 5                                                              
GIS Project 5                                                              
Environmental Management
()
                                                             
Social and Environmental Responsibility 5                                                              
Climate and Energy Planning 5                                                              
Environmental Management Project 5                                                              
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
                                                             
Epic Challenge -Orientation to Innovation 5                                                              
Epic Challenge -Development case 10                                                              
Expertise Pertaining to Russia
()
                                                             
Introduction to Russia 5                                                              
Russian Business Culture and Communication 5                                                              
Russian Consumer Behaviour 5                                                              
Other Complementary Studies
()
                                                             
Kielilain ruotsi, kirjallinen 0                                                              
Kielilain ruotsi, suullinen 0                                                              
0000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 80794910404043.235.8163310202013.313.313.314.414.414.417.917.905.35.35.316.516.50550

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!