Opetussuunnitelmat

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta ammattikorkeakoulututkintoihin, ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, erikoistumiskoulutusta ja muuta koulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmassa. Karelian opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet ja oppimistulokset. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Oppimistulokset kuvaavat mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa oppimisprosessin tuloksena.

Opetussuunnitelman sisältöä tarkistetaan lukuvuosittain. Jokaisena lukuvuonna aloittavalla opiskelijaryhmällä on oma opetussuunnitelman sisältö.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opinnoista. Sama opintojakso voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan ja se voidaan järjestää useaan otteeseen eli siitä on useita toteutuksia. Kaikki saman opintojakson toteutukset näkyvät opetussuunnitelmassa. Osa opetuksen sisällöstä voi vaihtua eri toteutuksilla (esimerkiksi opetuksen kieli, opetusmenetelmät, arviointimenetelmät, kirjallisuus). Opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että opintojaksoista kuvataan aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa.

Kunkin opintojakson opettaja suunnittelee opintojakson toteutuksen ennen opetuksen alkua. Opettaja kirjaa suunnitteluvaiheessa toteutuksen tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmaan. Jos opetussuunnitelmassa on uusia opintojaksoja joita ei ole järjestetty aiemmin, näistä ei ole toteutuksiin liittyviä tietoja ennen opettajan toteutussuunnitteluvaihetta.

Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.